Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Ziemski w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1945-1948
- brak danych - 1945 - 1948
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes 48 ja
spis roboczy Yes 2 ja.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 3 ja.
Powołane na podstawie dekretu PKWN z dnia 15.08.1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich (Dz.U. R.P. Nr 2, poz.4) celem realizacji dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. PUZ w Ciechanowie rozpoczął działalność dnia 1.02.1945 r. Składał się z: komisarza i podkomisarza ziemskiego, sekretarza, 2 pracowników biurowych i 13 techników. Pracami urzędu kierował Komisarz ziemski. Na podstawie dekretu z dnia 12.08.1946 roku o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej (Dz.U.R.P. Nr 43, poz.248) urzędy zlikwidowano a sprawy z tego zakresu przejęły referaty rolnictwa i reform rolnych w Starostwie Powiatowym. Protokoły zebrań Komitetów Folwarcznych, protokoły przejęcia majątków, wykazy majątków powiatowe i z poszczególnych gmin, program działania PKZ, wykaz jednostek podległych PUZ, spis branżowy przemysłu rolnego, spisy majątków porzuconych i poniemieckich oraz wykazy zniszczeń wojennych w gospodarce rolnej, orzeczenia PKZ w sprawie przydziału gospodarstw poniemieckich, wykazy majątków w powiecie objętych reformą rolną z 1945 r. (sygn. 8), sprawozdania z parcelacji w powiecie, sprawy klasyfikacji i scalenia gruntów, ewidencja nieruchomości ziemskich z 1946 r. (sygn. 22), akta majątków przeznaczonych na cele kultury rolnej resztówki i ich przekazywanie na rzecz ZSCH, lasy i zalesianie, akta nadania działek, zabezpieczenia mienia i meldunki z napadów (sygn. 39), sprawy personalne i gospodarcze majątków państwowych, sprawy osobowe pracowników PUZ i umowy dzierżawne. Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 2 ja., 0,02 mb

Amount of archival material

53

48

0

0.70

0.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.