Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kancelaria Mieczysława Thuna notariusza w Mławie powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1939
- brak danych - 1939 - 1939
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
spis roboczy Yes 1 ja.
Notariat na obszarze Północnego Mazowsza wprowadzono w okresie Księstwa Warszawskiego w 1808 roku w oparciu o system francuski zawarty w ustawie notarialnej z 16.03.1803 r. Notariusze byli urzędnikami publicznymi ustanowionymi do przyjmowania aktów i kontraktów w celu nadania cech aktu publicznego. Pełnili jednocześnie rolę mężów zaufania wobec stron stawających. Notariusze zwani też pisarzami aktowymi wyznaczani byli przez Prezesa Trybunału Cywilnego. Organizacja i kompetencje notariatu według wzorów francuskich utrzymano też w Królestwie Polskim do roku 1976, kiedy wprowadzona została ustawa notarialna dla Cesarstwa z 1866 r., która ustanowiła sporządzanie akt w języku rosyjskim. Od listopada 1915 r. zakładano nowe księgi w języku polskim. W roku 1917 Rada Stanu w przepisach tymczasowych o urządzeniu sądownictwa pozostawiła dotychczasowe przepisy o urzędowaniu notariuszy. Zmiany w ustawie wprowadzono w roku 1930 według których notariusze byli urzędnikami państwowymi o charakterze publiczno-prawnym. akta notarialne z 1939 roku - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.