Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Mławskiego

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
Komissar po Krestjanskim Dełam Młavskago Uezda

krestijanskim Dełam Młavskago Uezda
1865-1910
- brak danych - 1865 - 1910
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 12 ja.
Ukazy carskie z dnia 2.03.1864 roku: 1/ o urządzeniu włościan, 2/ o utworzeniu Komisji Likwidacyjnej, 3/ o nowej organizacji gminnej, 4/ o urzędach powołanych do wprowadzenia w życie ukazu o urządzeniu włościan były podstawą do przeprowadzenia reform agrarnych w Królestwie Polskim. Na szczeblu centralnym realizację reformy powierzono Komitetowi Urządzającemu oraz powołanej w 1865 roku Centralnej Komisji do Spraw Włościańskich. Natomiast w terenie na szczeblu gubernialnym i powiatowym były to komisje włościańskie. Ukazem carskim z dnia 18/30 listopada 1970 roku zniesiono komisje włościańskie powołując gubernialne urzędy włościańskie, a w powiatach komisarzy do spraw włościańskich. Akta spraw związanych z urządzaniem włościan niektórych wsi powiatu mławskiego, sporów granicznych, serwitutów pastwiskowych oraz naruszenia stanu posiadania. - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
76/454/0/-/1 Ob. Ustrojstwe krestjan selenija Żmijewo Nikły. [O urządzeniu włościan wsi Żmijewo Nikły - uwłaszczenia majątków, sprawy niewłaściwie uwłaszczonych, dochodzenia, zeznania świadków dot. w/w sprawy i następstw] 1865-1897 0
76/454/0/-/2 Deło o opredelenii pastwiszcznyh servitutov krestjan seł Łążek. [Akta o określeniu serwitutów na pastwiska chłopów wsi Łążek - pisma dot. nieprzestrzegania i nadużyć prawa korzystania z pastwisk, postanowienia Komisarza ds. włościańskich w tej sprawie] 1870-1876 0
76/454/0/-/3 Ob ustrojstwe krestjan selenija Veczfnija - Kostelnaja/podrobnoe/ [O urządzeniu włościan wsi Wieczfnia - Kościelna /szczegóły/ - sprawy organizacyjne załatwiane z Płockim Urzędem do Spraw Włościańskich] 1872-1894 0
76/454/0/-/4 Ob. Ustrojstwe krestjan selenija Stupsk, Konopki, Jeże, Rosohi, Żmijewo-Kościelne i Młodynin gminy Stupsk. [O urządzeniu włościan wsi Stupsk, Konopki, Jeże, Rosochi, Żmijewo-Kościelne i Młodynin gminy Stpsk - pisma dot. naruszenie serwitutów, rozstrzyganie kwestii spornych] 1884-1898 0
76/454/0/-/5 Deło Komisara po krestjanskim dełam młavskago uezda po sel. Nosarzevo-Boroeve. [Akta Komisarza do spraw włościańskich powiatu mławskiego wsi Nosarzewo-Borowe - pisma o nieprzestrzeganiu przyznanych serwitutów] 1887-1888 0
76/454/0/-/6 Deło po dpbrovolnoj sdelke zakljuczonnoj vładelicem imenija Pegłovo krestjanami sel Kozły - Janovo. [O dobrowolnych porozumieniach zawieranych pomiędzy właścicielem majątku Piegłow i włościanami wsi Kozły-Janowo - porozumienia majątkowe, przyznawanie serwitutów] 1892-1905 0
76/454/0/-/7 O naruszenii vładanija Franca Konarzewskago małorolnymi usadobnikami seł Łonżek gminy Niechłonin. [O naruszeniu prawa własności Franciszka Konarzewskiego przez małorolnych gospodarzy wsi Łążek gminy Niechłonin - podanie Konarzewskiego dot. skargi na chłopów wsi Łążek] 1896-1898 0
76/454/0/-/8 Ob ustrojstwe krestjan selenija Vrublewo gminy Mostowo. [O urządzeniu włościan wsi Wróblewo gminy Mostowo - pisma i dok. związane z przydziałem ziemi dla chłopów wsi Wróblewo] 1902 0
76/454/0/-/9 O zasvidetelstvovanii dobrovolnej sdelki zakljuczennoj krestjanam selenii Krziwonos. [O pośiadczeniu dobrowolnych porozumień zawieranych przez włościan wsi Krzywonoś - dokumenty dot. transakcji handlarzy między włościanami] 1904-1905 0
76/454/0/-/10 Ob ustrojstwe krestjan selenii Stupsk, Konopki, Rosohi, Jeże, Żmijewo - Kościelne, i Młodynin gmina Stupsk. [O urządzeniu włościan wsi stupsk, Konopki, Rosochi. Jeże, Żmijewo-Kościelne, i Młodynin gmina Stupsk - regulacja działek ziemi, nieprzestrzeganie serwitutów, składki za dzierżawę] 1907 0
76/454/0/-/11 Deło po granicznomu sporu żitelej seł Bonkowo Kostelne Leona Traczik i dr. s Juljanom Zelinskim. [Akta w sprawie sporu granicznego mieszkańców wsi Bońkowo Kościelne Leona Traczika i innych z Julianem Zielińskim - podania o wszczęcie postępowania sądowego wniesione przez poszkodowanych, wezwania dla stron w celu rozpatrzenia] 1910 0
76/454/0/-/12 Po granicznomu sporu żitelja selenija Kuczbork Stanisłava Romanovskago s Antonom Zalevskim i Karlom Dobrovolskam. [O granicznym sporze mieszkańca wsi Kuczbork Stanisława Romanowskiego z Antonim Zalewskim i Karolem Dobrowolskim - skarga Romanowskiego, wezwania stron do Komisarza celem rozpatrzenia sprawy, postanowienie końcowe] 1910 0

Amount of archival material

12

12

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.