Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płońsku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1841-1911
- brak danych - 1841 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 36 ja.
spis roboczy Yes 44
spis zdawczo-odbiorczy Yes 45 ja
Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. ujęto 1 ja, 0,01 mb

Amount of archival material

125

36

0

1.43

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.