Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Płońsku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1841-1911
- brak danych - 1841 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 36 ja.
spis roboczy Yes 44
spis zdawczo-odbiorczy Yes 45 ja
Kościelne księgi metrykalne w Polsce sporządzano od 1577 roku na podstawie postanowień soboru trydenckiego obradującego w latach 1545-1563. Natomiast świecką rejestrację urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzono z dniem 1.05.1808 r. na podstawie artykułu 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 roku. Wprowadzone wówczas na terenie Księstwa Warszawskiego świeckie urzędy stanu cywilnego prowadzono w każdej gminie dla wszystkich wyznań łącznie. Ich organizację, zakres i sposób działania regulowały przepisy kodeksu Napoleona, a prowadzenie powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymsko-katolickich. W 1825 roku rozgraniczono akta poszczególnych wyznań na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego. W roku 1868 wprowadzono obowiązek sporządzania akt w języku rosyjskim. księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, aneksy Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. ujęto 1 ja, 0,01 mb
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/472/0/-/1 vacat - Akta małżeństw 1832-1840 98
76/472/0/-/2 Akta urodzin 1841-1851 149
76/472/0/-/3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1841 27
76/472/0/-/4 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1842 50
76/472/0/-/5 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1843 34
76/472/0/-/6 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1844 36
76/472/0/-/7 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1845 33
76/472/0/-/8 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1846 35
76/472/0/-/9 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1847 41
76/472/0/-/10 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1848 38
76/472/0/-/11 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1849 46
76/472/0/-/12 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1850 33
76/472/0/-/13 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1851 41
76/472/0/-/14 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1852 44
76/472/0/-/15 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1853 33
76/472/0/-/16 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1854 46
76/472/0/-/17 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1855 53
76/472/0/-/18 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1856 47
76/472/0/-/19 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1857 42
76/472/0/-/20 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1858 42
76/472/0/-/21 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1859 54
76/472/0/-/22 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1860 43
76/472/0/-/23 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1861 49
76/472/0/-/24 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1862 58
76/472/0/-/25 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1863 49
76/472/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1864 97
76/472/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865 95
76/472/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 92
76/472/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 83
76/472/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 119
76/472/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 80
76/472/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 90
76/472/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 89
76/472/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 100
76/472/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 81
76/472/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 82
76/472/0/-/37 Aneks do aktów małżeństw 1841 0
76/472/0/-/38 Aneks do aktów małżeństw 1842 0
76/472/0/-/39 Aneks do aktów małżeństw 1843 0
76/472/0/-/40 Aneks do aktów małżeństw 1844 0
76/472/0/-/41 Aneks do aktów małżeństw 1845 0
76/472/0/-/42 Aneks do aktów małżeństw 1846 0
76/472/0/-/43 Aneks do aktów małżeństw 1847 0
76/472/0/-/44 Aneks do aktów małżeństw 1848 0
76/472/0/-/45 Aneks do aktów małżeństw 1849 0
76/472/0/-/46 Aneks do aktów małżeństw 1850 0
76/472/0/-/47 Aneks do aktów małżeństw 1851 0
76/472/0/-/48 Aneks do aktów małżeństw 1852 0
76/472/0/-/49 Aneks do aktów małżeństw 1853 0
76/472/0/-/50 Aneks do aktów małżeństw 1854 0
76/472/0/-/51 Aneks do aktów małżeństw 1855 0
76/472/0/-/52 Aneks do aktów małżeństw 1856 0
76/472/0/-/53 Aneks do aktów małżeństw 1857 0
76/472/0/-/54 Aneks do aktów małżeństw 1858 0
76/472/0/-/55 Aneks do aktów małżeństw 1859 0
76/472/0/-/56 Aneks do aktów małżeństw 1860 0
76/472/0/-/57 Aneks do aktów małżeństw 1861 0
76/472/0/-/58 Aneks do aktów małżeństw 1862 0
76/472/0/-/59 Aneks do aktów małżeństw 1863 0
76/472/0/-/60 Aneks do aktów małżeństw 1864 0
76/472/0/-/61 Aneks do aktów małżeństw 1865 0
76/472/0/-/62 Aneks do aktów małżeństw 1866 0
76/472/0/-/63 Aneks do aktów małżeństw 1867 0
76/472/0/-/64 Aneks do aktów małżeństw 1868 0
76/472/0/-/65 Aneks do aktów małżeństw 1869 0
76/472/0/-/66 Aneks do aktów małżeństw 1870 0
76/472/0/-/67 Aneks do aktów małżeństw 1871 0
76/472/0/-/68 Aneks do aktów małżeństw 1872 0
76/472/0/-/69 Aneks do aktów małżeństw 1873 0
76/472/0/-/70 Księga urodzeń 1851-1861 0
76/472/0/-/71 Księga małżeństw 1841-1859 0
76/472/0/-/72 Księga małżeństw 1859-1875 0
76/472/0/-/73 Księga akt urodzeń 1869-1881 0
76/472/0/-/74 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 0
76/472/0/-/75 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1976 0
76/472/0/-/76 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 0
76/472/0/-/77 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 0
76/472/0/-/78 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 0
76/472/0/-/79 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 0
76/472/0/-/80 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 0
76/472/0/-/81 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 0
76/472/0/-/82 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 0
76/472/0/-/83 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
76/472/0/-/84 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
76/472/0/-/85 Aneks do akt małżeństw 1875 0
76/472/0/-/86 Aneks do akt małżeństw 1876 0
76/472/0/-/87 Aneks do akt małżeństw 1877 0
76/472/0/-/88 Aneks do akt małżeństw 1878 0
76/472/0/-/89 Aneks do akt małżeństw 1879 0
76/472/0/-/90 Aneks do akt małżeństw 1880 0
76/472/0/-/91 Aneks do akt małżeństw 1881 0
76/472/0/-/92 Aneks do akt małżeństw 1883 0
76/472/0/-/93 Aneks do akt małżeństw 1888 0
76/472/0/-/94 Aneks do akt małżeństw 1889 0
76/472/0/-/95 Aneks do akt małżeństw 1890 0
76/472/0/-/96 Księga małżeństw 1876-1891 0
76/472/0/-/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
76/472/0/-/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
76/472/0/-/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
76/472/0/-/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
1 2

Amount of archival material

125

36

0

1.43

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.