Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Wieczorowych Szkół Podstawowych powiatu mławskiego

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1946-1974
- brak danych - 1946 - 1974
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły elementarne, podstawowe, powszechne polski
spis roboczy Yes 13 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 25 ja
bd. Protokoły Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu programu nauczania szkoły podstawowej, protokoły z egzaminów eksternów w zakresie szkoły podstawowej, wykazy absolwentów zlikwidowanych wieczorowych szkół dla pracujących, arkusze ocen szkół wieczorowych dla pracujących z terenu powiatu mławskiego. - brak danych -

Amount of archival material

38

0

0

0.52

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.