Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Wieczorowych Szkół Podstawowych powiatu mławskiego

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1946-1974
- brak danych - 1946 - 1974
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły elementarne, podstawowe, powszechne polski
spis roboczy Yes 13 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 25 ja
bd. Protokoły Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu programu nauczania szkoły podstawowej, protokoły z egzaminów eksternów w zakresie szkoły podstawowej, wykazy absolwentów zlikwidowanych wieczorowych szkół dla pracujących, arkusze ocen szkół wieczorowych dla pracujących z terenu powiatu mławskiego. - brak danych -

Amount of archival material

38

0

0

0.52

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.