Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Powiatowy w Mławie powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1949] 1950-1975
- brak danych - 1949 - 1949
1950 - 1975
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
spis roboczy Yes 73 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1450 ja
Podstawą prawną istnienia Sądu Powiatowego była ustawa z dnia 4.11.1950 r. (Dz. U. nr 38, 347). Sąd Powiatowy w Mławie początkowo obejmował tylko powiat mławski, a później dwa powiaty: mławski i żuromiński. W latach 1960-1962 funkcjonował Sąd Powiatowy w Żurominie z siedzibą w Mławie. W Sądzie tym istniały do połowy lat 60. tylko dwa wydziały - cywilny i karny, a od 1965 r. III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Wydział Cywilny ponadto prowadził do połowy lat 60. akta rejestrowe. Akta spraw spadkowych, o uznanie za zmarłego, o wydanie nieruchomości, o alimenty; terminarze posiedzeń sądu, akta rejestrowe, okólniki, sprawozdania statystyczne, repertoria, protokoły z narad, skargi i zażalenia, nadzór nad sądami, szkolenia, spis skazanych. Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 17 ja., 0,10 mb

Amount of archival material

1523

0

0

7.15

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.