Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Powiatowy w Płońsku powiat płoński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1933] 1950-1975 [2010]
- brak danych - 1933 - 1949
1950 - 1975
2010 - 2010
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
spis roboczy Yes 2140 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4337 ja
Sąd Powiatowy istniał od 1951 r. do końca 1975 r. i składał się z dwóch wydziałów: Cywilnego i Karnego. Sąd i archiwa sądu mieściły się w budynku przy ul. Płockiej 76, w Płońsku. akta spraw cywilnych, sprawy o przyznanie własności i odwołanie darowizny, sprawy o ustalenie ojcostwa, nadanie nazwiska i alimenty, sprawy dotyczące ustalania, odtworzenia i sprostowania aktu metrykalnego, o sprostowanie nazwiska, sprawy o stwierdzenie praw do spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu. Znajdują się też sprawy o ustalenie opieki nad małoletnimi, spisy majątku (inwentarze), o ustanowienie kuratora, przyjęcie do depozytu, sprawy o eksmisję, sprawy o zapłatę i odzkodowanie, dotyczące fałszerstw, przywłaszczenia mienia społecznego i prywatnego, znieważenia funkcjonariuszy cywilnych i mundurowych, sprawy z zakresu opieki nad małoletnimi. Ponadto występują jeszcze akta spraw o stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego osób, które nie powróciły po II Wojnie Światowej, w tym także narodowości żydowskiej. Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. ujęto 1000 ja.

Amount of archival material

6477

0

0

34.12

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.