Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowe Archiwum Państwowe w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1945] 1950-1976 [1986]
- brak danych - 1945 - 1945
1950 - 1976
1986 - 1986
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - archiwa polski
inwentarz książkowy Yes 250 ja.
Powstało w 1950 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 21 lipca 1950 roku jako Oddział Powiatowy Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Rozpoczęcie działalności nastąpiło w IV kwartale 1950 roku. Pierwszą siedzibę zlokalizowano przy ul. Narutowicza 1 w baraku poniemieckim. Teren działania stanowiły powiaty ciechanowski, przasnyski i mławski. Od roku 1952 przyjęta zostaje nazwa Powiatowe Archiwum Państwowe w Mławie podlegające powstałemu w tymże roku Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Warszawie. Powiększenie zasięgu terytorialnego działania nastąpiło w roku 1956 wskutek utworzenia powiatu żuromińskiego oraz w roku 1966 o powiat makowsko-mazowiecki. Wprowadzenie w roku 1975 dwustopniowego podziału administracyjnego i likwidacja powiatów nie pozostały bez wpływu na organizację archiwów. Na podstawie Nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31.01.1976 roku w sprawie utworzenia na terenie poszczególnych województw oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych i zniesienia dotychczasowych oddziałów terenowych archiwów wojewódzkich, właściwości terytorialnej oraz obsługi finansowej woj..archiwów państwowych oraz pisma Naczelnego Dyrektora Archiwów Panstwowych z dnia 9.04.1976 roku w sprawie reorganizacji sieci archiwów zmieniona została nazwa archiwum na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie. okólniki, zarządzenia i instrukcje władz nadrzędnych, normatywy kancelaryjno-archiwalne, plany perspektywiczne i wieloletnie i sprawozdania oraz roczne plany pracy i ich wykonanie, wizytacje archiwum, ewidencja zasobu i spisy zespołów,, ewidencja archiwów zakładowych, materiały informacyjne o zespołach otwartych, popularyzacja zasobu, księga nabytków i ubytków. Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 4 ja., 0,02 mb. 28 czerwca 2007 Komisja Metodyczna zatwierdziła zmianę rozmiaru zespołu po opracowaniu do 250 ja 0,85 mb
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/607/0/1/1 Instrukcje, okólniki oraz zarządzenia Archiwum Akt Nowych i Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie w sprawie sprawozdawczości i ewidencji zasobu 1950-1953 0
76/607/0/1/2 Okólniki, instrukcje, zarządzanie wladz nadrzędnych [pisam i uwagi dot. działalności PAP] 1951-1953 0
76/607/0/1/3 Zarządzanie, okólniki i instrukcje państwowej słuzby archwialnej dot. planowania i sprawozdawczości [wypełnione tabele 3 i 4] 1954-1964 0
76/607/0/2/4 Plany perspektywiczne i wieloletnie, oraz sprawozdania własnej jednostki za lata 1961 - 1975 1961-1976 0
76/607/0/2/5 Plany i sprawozdania za lata 1964 - 1970 1964-1971 0
76/607/0/2/6 Plany wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z wykonania planów za lata 1966 -1970 1967-1968 0
76/607/0/2/7 Plany i sprawozdania roczne własnej jednostki za lata 1970 - 1975 1971-1976 0
76/607/0/2/8 Plany operatywne i sprawozdania z wykoanania tych planów za lata 1958 -1966 1959-1966 0
76/607/0/3/9 Normatywy kancelaryjno - archiwalne 1953 0
76/607/0/4/10 Protokoły wizytacji PAP w Mlawie 1963-1970 0
76/607/0/5/11 Dokumentacja prawna i techniczna budynków własnych, inwestycji i remontów kapitalnych - korespondencja dot. spraw lokalowych archiwum 1967-1974 0
76/607/0/6/12 Nadzór nad dokumentacją w zakładach pracy-informacje opisowe o wynikach wizytacji i ankietyzacji 1971-1975 0
76/607/0/6/13 Wizytacje archiwów zakładowych - informacje i opracowania 1966-1968 0
76/607/0/6/14 Obce usługi archiwlane w zakładach pracy ( dot. spółdzielni "Narew" w Ostrołęce) 1971-1974 0
76/607/0/6/15 Ewidencja archiwów zakładowych 1967 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

250

250

0

0.85

0.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.