Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy Uzdowo z siedzibą w Ruszkowie powiat działdowski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1963] 1973-1976
- brak danych - 1963 - 1963
1973 - 1976
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 47 ja.
Powstał z dniem 1 stycznia 1973 roku w związku z ustawą z dnia 29.11.1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Urzędem kierował jednoosobowo Naczelnik gminy, a poszczególnymi referatami ich kierownicy. protokoły sesji rady i organizacja posiedzeń, akta komisji, spotkania posłów i radnych z wyborcami, zebrania wiejskie i sołtysi, organizacja urzędu gminy, podział administracyjny, programy i plany gospodarczego rozwoju gminy, normatywy własne, kontrola urzędu, budżet i jego wykonanie, sprawozdawczość statystyczna, rejestry mieszkańców - brak danych -

Amount of archival material

47

0

0

0.46

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.