Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Działdowie powiat działdowski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1806-1991
- brak danych - 1806 - 1806
1860 - 1865
1950 - 1991
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
spis roboczy Yes 3167 ja
spis zdawczo-odbiorczy Yes 31 ja
Instytucje katastru podatku gruntowego powołane zostały na mocy ustawy z dnia 21maja 1861r. o rewizji podatku gruntowego. Podlegały Ministerstwu Skarbu. Terenowe urzędy funkcjonowały w rejencji i powiecie. Do ich zadań należały pomiary gruntów, prowadzenie wykazu zmian własności, sporządzanie opisów parcel, rodzaje użytków i wartości użytkowej gleb, oraz prowadzenie budynków.
Materiały PBGiUR w Działdowie powstały w wyniku działalności Katasteramt Soldau oraz Königsberg Kreisgerichts Comission zu Soldau, a następnie polskich urzędów katastralnych.
mapy, księgi parcel, matrykuły i księgi budynków Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. ujęto 1 ja

Amount of archival material

3198

0

0

1.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.