Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta cechów miasta Żuromina

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1927-1938
- brak danych - 1927 - 1938
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1 ja.
Cechy w Polsce zaczęły powstawać w XIII wieku w miastach lokowanych na prawie niemieckim. Celem była ochrona interesów gospodarczych i praw członków właścicieli warsztatów. Znaczenie cechów zmniejszyło się znacznie w XIX w. wobec rozwoju przemysłu i rzemiosła niecechowego. W 1816 roku w Królestwie Polskim zniesiono ich monopol w zakresie produkcji rzemieślniczej i utraciły wówczas swój dawny charakter. Przymus zrzeszania się rzemieślników w cechy branżowe wprowadzono ponownie w 1948 r. Obowiązywała obligatoryjna przynależność do okręgowych związków i do izb rzemieślniczych. Ustawa o rzemiośle z 1989 roku zaliczyła cechy do organizacji samorządu rzemiosła, przywracając ich dobrowolny charakter. księga protokołów cechu szewców - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.03

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.