Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Front Jedności Narodu Komitet Miejsko-Gminny w Działdowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1976-1983
- brak danych - 1976 - 1983
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 16 ja.
Powstał przed pierwszymi wyborami do Sejmu PRL w 1952 roku pod nazwą Front Narodowy. Przemianowany w 1956 roku po "polskim październiku" na Front Jedności Narodu. Organizacja według podziału terytorialnego państwa z Ogólnopolskim Komitetm Frontu Jedności Narodu jako organem centralnym, potem komitety wojewódzkie, powiatowe i gminne. Była to organizacja polityczna podporządkowana PZPR, która podczas wyborów jako jedyna posiadała prawo zgłaszania kandydatów i występowania z wnioskami o odwołanie posłów i radnych. Ponadto uchwalała programy wyborcze oraz zgłaszała i podejmowała rózne akcje społeczne i czyny. protokoły zebrań przedwyborczych, komitety osiedlowe-protokoły zebrań, protokoły posiedzeń i narad, wnioski i postulaty komitetów - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/769/0/-/1 Wybory do WRN[terminarze zebrań przedwyborczych, protokóły zebrań] 1980 0
76/769/0/-/2 Plany i informacje ze spotkań radnych z wyborcami 1976-1980 0
76/769/0/-/3 Samorząd mieszkańców, wybory, informacje z działalności samorządu 1978-1980 0
76/769/0/-/4 Kandydaci na członków komitetów osiedlowych. Plany zabezpieczenia przebiegu prac wyborczych 1980 0
76/769/0/-/5 Protokóły zebrań Komitetu Osiedlowego Nr 1 w Działdowie 1980-1982 0
76/769/0/-/6 Komitet Osiedlowy Nr 1 [skład osobowy, informacje z działalności, sprawozdania z kontroli] 1980-1983 0
76/769/0/-/7 Komitet Osiedlowy Nr 1 [protokoły z zebrań samorządu mieszkańców] 1976-1980 0
76/769/0/-/8 Komitet Osiedlowy Nr 2 [skład osobowy, protokoły z zebrań samorządu mieszkańców] 1976-1980 0
76/769/0/-/9 Komitet Osiedlowy Nr 3 [skład osobowy, protokoły z zebrań samorządu mieszkańców] 1976-1980 0
76/769/0/-/10 Komitet Osiedlowy Nr 4 [skład osobowy, protokoły z zebrań samorządu mieszkańców] 1978-1981 0
76/769/0/-/11 Komitet Osiedlowy Nr 5 [skład osobowy, protokoły z zebrań samorządu mieszkańców] 1976-1980 0
76/769/0/-/12 Protokóły z posiedzeń i narad 1976-1981 0
76/769/0/-/13 Wnioski i postulaty komitetów osiedlowych. [Informacja z działalności samorządu mieszkańców] 1978-1983 0
76/769/0/-/14 Korespondencja dotycząca działalności komitetów osiedlowych 1979-1981 0
76/769/0/-/15 Sprawy organizacyjne, składy osobowe, kierunki działania, informacje z działalności 1976-1983 0
1 2

Amount of archival material

16

0

0

0.15

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.