Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Front Jedności Narodu Komitet Powiatowy w Działdowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1958-1972
- brak danych - 1958 - 1972
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 36 ja.
Powstał przed pierwszymi wyborami do Sejmu PRL w 1952 roku pod nazwą Front Narodowy. Przemianowany w 1956 roku po "polskim październiku" na Front Jedności Narodu. Organizacja według podziału terytorialnego państwa z Ogólnopolskim Komitetm Frontu Jedności Narodu jako organem centralnym, potem komitety wojewódzkie, powiatowe i gminne. Była to organizacja polityczna podporządkowana PZPR, która podczas wyborów jako jedyna posiadała prawo zgłaszania kandydatów i występowania z wnioskami o odwołanie posłów i radnych. Ponadto uchwalała programy wyborcze oraz zgłaszała i podejmowała rózne akcje społeczne i czyny. protokoły posiedzeń i narad komitetu, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy osobowe członków, akta komisji, dokumentacja uroczystości i obchodów, protokoły spotkań wyborców z kandydatami na posłów i radnych, wytyczne do działalności, sprawy polityczno-organizacyjne wyborów, dokumentacja poszczególnych komitetów terenowych. - brak danych -

Amount of archival material

36

0

0

0.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.