Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe Komitet Gromadzki i Gminny w Iłowie-Osadzie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1969-1989
- brak danych - 1969 - 1989
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 23 ja.
Partia polityczna utworzona w 1949 roku z połączenia SL i PSL po usunięciu niezaleznych działaczy. Organizacja według podziału terytorialnego państwa z komitetem naczelnym oraz komitetami wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi (gromadzkimi). Całkowicie podporządkowana PZPR. W 1989 roku przekształciło się w Polskie Stronnictwo Ludowe. sprawy członkowskie i organizacyjne, meldunki z zebrań sprawozdawczo-wyborczych, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń i narad. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/816/0/-/1 Rejestr członków kół wiejskich gromadzkiego i gminnego komitetu ZSL w Iłowie 1969-1987 0
76/816/0/-/2 Ankieta ze stanu organizacyjnego form działania, składki socjalno-zawodowego gminnego komitetu ZSL w Iłowie i jego kół wiejskich 1982 0
76/816/0/-/3 Sprawozdania ze stanu składu socjalno-zawodowego i rozwoju szeregów gminnego komitetu ZSL w Iłowie 1984 0
76/816/0/-/4 Sprawozdanie ze stanu organizacyjnego kół wieksich gminnego komitetu ZSL w Iłowie 1985-1986 0
76/816/0/-/5 Sprawozdanie ze stanu organizacyjnego kół wieksich Gminnego Komitetu ZSL w Iłowie 1987 0
76/816/0/-/6 Sprawozdanie ze stanu organizacyjnego kół wieksich Gminnego Komitetu ZSL w Iłowie 1987 0
76/816/0/-/7 Meldunki z zebrań sprawozdawczo-wyborczych kół ZSL w Iłowie 1987 0
76/816/0/-/8 Plany pracy gminnego komitetu ZSL w Iłowie oraz jego organów kolegialnych i kół wiejskich na lata 1982-1987 1971-1986 0
76/816/0/-/9 Sprawozdania z działalności kół wiejskich ZSL w Iłowie za 1986 rok 1987 0
76/816/0/-/10 Sprawozdania z działalności kół wiejskich Gminnego Komitetu ZSL w Iłowie 1988 0
76/816/0/-/11 Informacje o pracy cżłonków Gminnego Komitetu ZSL w Iłowie w Gminnej Radzie Narodowej w Iłowie w kadencji 1984-1988 1988 0
76/816/0/-/12 Listy kandydatów na radnych zgłaszanych z ramienia gminnego komitetu ZSL w Iłowie 1988 0
76/816/0/-/13 Protokoły z zebrań Gromadzkiego Komitetu ZSL w Iłowie 1969-1972 0
76/816/0/-/14 Protokoły Gminnego Zjazdu ZSL w Iłowie 1975-1987 0
76/816/0/-/15 Protokoły z posiedzeń plenarnych GK ZSL w Iłowie 1980-1989 0
1 2

Amount of archival material

23

0

0

0.20

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.