Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie Oddział w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1989-1997
- brak danych - 1989 - 1997
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 62 ja.
W 1989 roku został wyodrębniony z Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Ciechanowie jako Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie Oddział w Ciechanowie. Wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/89 dyrektora regulamin pracy ustalił podział na 6 komórek organizacyjnych. Sprawy organizacyjne od 1990 roku określały wewnętrzne regulaminy organizacyjne. Z dniem 25.11.1991 roku zostaje przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechny Bank Kredytowy Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział w Ciechanowie komisje, organizacja i podstawy działania, analiza skarg i wniosków, plany działania i sprawozdania oddziałów operacyjnych, analiza działalności jednostek kredytowanych, sprawozdawczość roczna - brak danych -

Amount of archival material

62

0

0

1.05

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.