Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi Oddział Sierpc

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1992-1999
- brak danych - 1992 - 1999
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 21 ja.
W skład Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi Oddział Sierpc wchodziły filie w Lidzbarku i Żurominie. Filia w Lidzbarku powstała 28.08.1995 roku, a 4.03.1997 poprzez konsolidację zmieniła nazwę na Powszechny Bank Gospodarczy S.A. - Grupa Pekao S.A. Oddział w Sierpcu.
Filia w Żurominie podjęła działalność operacyjną z dniem 23.03.1992 roku na podstawie Zarządzenia Nr C/3/I/92 Zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi. Od 1.01.1996 r. funkcjonowała pod nazwą Powszechny Bank Gospodarczy S.A. Grupa Pekao S.A. Oddział Sierpc Filia w Żurominie. Koniec działalności z dniem 31.12.1998 r. i przyłączenie do Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Żurominie.
plany finansowe, wzory pieczęci, ewidencja zasobu archiwum, klucze telegraficzne i kody, bilanse roczne z załącznikami - brak danych -

Amount of archival material

21

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.