Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1946-1972] 1973-1990 [1991]
- brak danych - 1946 - 1972
1973 - 1990
1991 - 1991
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 334 ja.
Powstał z dniem 1 stycznia 1973 roku w związku z ustawą z dnia 29.11.1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Urzędem kierował jednoosobowo Naczelnik gminy, a poszczególnymi referatami ich kierownicy. Urzędy jako terenowe organy administracji państwowej zlikwidowano w 1990 roku w związku wprowadzeniem ustawy o samorządzie terytorialnym. budżety gminy i sprawozdania z wykonania, kontrole i inspekcje zewnętrzne, wieloletnie i roczne plany pracy oraz sprawozdania z ich wykonania, realizacja uchwał rady i postanowień prezydium, wniosków komisji, decyzje Naczelnika i zarządzenia, analizy, oceny i sprawozdania dot. skarg i wniosków, spotkania radnych z wyborcami oraz realizacja postulatów i wniosków, zebrania wiejskie i sołtysi,, narady pracownicze i koordynacyjne, analizy stanu zatrudnienia i sprawozdania, wspóldziałanie z FJN, meldunki, analizy i sprawozdania o produkcji i kontraktacji roślinnej, kolegia, komisje i zespoły przy Naczelniku, koperty dowodowo-osobowe. - brak danych -

Amount of archival material

334

0

0

3.99

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.