Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Wiśniewie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1967] 1973-1990 [1998]
- brak danych - 1967 - 1967
1973 - 1990
1998 - 1998
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 580 ja.
Wojewódzka Rada Narodowa w Warszawie na podstawie art. 101, ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o Radach Narodowych (Dz. U. nr 49 z 1972 r., poz. 314), podjęła uchwałę, na podstawie której 1 stycznia 1973 r. utworzono gminę Wiśniewo. Gmina obejmowała swoim zasięgiem 16 sołectw o łącznym obszarze 9934 ha.
Funkcję Przewodniczącego Gminnej rady Narodowej pełnili:
Ogrodzińska Maria, Okoński Albin, Rózicki Kazimierz, Ogrodzińska Maria
Funkcję Naczelnika Gminy pełnili: Żółtowski Alfred i Gajewski Ryszard.
W skład Urzędu Gminy wchodziły:
1. Gminna Służba Rolna
2. Urząd Stanu Cywilnego
Gminna Rada Narodowa w Wiśniewie zakończyła swoją działalność na sesji w dniu 26 kwietnia 1990 r.
Organizacja, zarządzenia i decyzje naczelnika gminy, plany pracy i programy realizacyjne, skargi i wnioski, kontrole, plany społeczno-gospodarcze, narady, budownictwo, pomoc społeczna, samorząd mieszkańców - wybory, darowizny i spadkobrania, rejestry mieszkańców, kroniki. - brak danych -

Amount of archival material

580

0

0

3.27

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.