Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy Krasne

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1972] 1973-1990
- brak danych - 1972 - 1972
1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 286 ja.
Powstał z dniem 1 stycznia 1973 roku w związku z ustawą z dnia 29.11.1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. Urzędem kierował jednoosobowo Naczelnik gminy, a poszczególnymi referatami ich kierownicy. Urzędy jako terenowe organy administracji państwowej zlikwidowano w 1990 roku w związku wprowadzeniem ustawy o samorządzie terytorialnym. komisje i zespoły działające przy Naczelniku, spotkania z wyborcami posłow i radnych oraz postulaty i wnioski wyborców, podział administracyjny gminy, samorząd mieszkańców, zebrania wiejskie i sołtysi,, narady pracowników urzędu, organizacja urzędu, pieczęcie i archiwum zakładowe, akty normatywne własne, sprawozdawczość statystyczna, plany pracy i ich wykonanie, skargi i wnioski ich analiza i ocena, kontrole i inspekcje zewnętrzne, zatrudnienie-statystyka, szkolenie pracowników i odznaczenia, budżet i jego wykonanie, plany społeczno-gospodarczego rozwoju i ich realizacja, kierunki i programy działania dotyczące kultury i kultury fizycznej, sprawy kolegium ds. wykroczeń, uchylanie od pracy, bezpieczeństwa publicznego i dróg, zadrzewianie wsi i zaopatrzenie rynku, służba zdrowia i pomoc społeczna, konkursy gospodarności, zagospodarowanie przestrzenne, lokalizacje, ruch budowlany i cmentarze, społęczne komisje pojednawcze, informacje i sprawozdania dla rady, komisji i prezydium, czyny społeczne i ich realizacja. - brak danych -

Amount of archival material

286

0

0

3.15

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.