Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1975-1998
- brak danych - 1975 - 1998
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - biblioteki polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 191 ja.
Powołana na podstawie Zarządzenia Nr 5/76 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 16.01.1976r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego, a Zarządzeniem Nr 6/76 zatwierdzony został statut biblioteki. Biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek miejskich i gminnych w województwie. Zakończyła działalność z dniem 31.12.1998 roku w związku z ustawą o zmianie podziału terytorialnego i likwidacją województwa ciechanowskiego. kolegium dyrektora, udział w obcych organach kolegialnych, zjazdach i konferencjach, organizacja biblioteki oraz sprawy kancelaryjno-archiwalne, plany pracy oraz sprawozdania z ich realizacji, sprawozdawczość statystyczna, analizy własne problemowe i wycinkowe, materiały pomocnicze (robocze), skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, wydawnictwa i publikacje - informator, informacje dla prasy, radia i telewizji, kontrole zewnetrzne własnej jednostki oraz kontrola jednostek podporządkowanych, sprawy pracownicze, szkolenia i seminaria własne, inwestycje, wytyczne dotyczące gromadzenia, udostępniania i opracowania zbiorów, katalogi zbiorów własnych - "ciechanowiana", bibliografia województwa ciechanowskiego, bibliografie zagadnieniowe i osobowe, opracowania analityczno-badawcze dotyczące czytelnictwa i pracy bibliotek, programowanie pracy oświatowej, imprezy własne, udział w imprezach innych instytucji Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 1 ja

Amount of archival material

191

0

0

3.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.