Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1975] 1976-1993
- brak danych - 1975 - 1975
1976 - 1993
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - handel i usługi polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 36 ja.
Utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 38 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 czerwca 1976 roku. Podlegało Centrali Przedsiębiorstw Handlu Wewnętrznego w Warszawie, którą w latch 80-tych przekształcono w Zrzeszenie Przedsi. Handlu Wewn. . Prowadziło działalność handlowa i Usługową. Zakończyło działalność 30.06.1993 roku. zarządzenia dyrektora, bilanse roczne, sprawozdawczość statystyczna, orzeczenia biegłego o prawidłowości sprawozdania finansowego. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
76/901/0/-/1 Zarządzenia dyrektora 1990 0
76/901/0/-/2 Bilanse roczne za lata 1976/91 1976-1990 0
76/901/0/-/3 Sprawozdania statystyczne FO2 finansowe za lata 1982/98, 1991/93 1983-1993 0
76/901/0/-/4 Sprawozdania statystyczne FO3 o gospodarowaniu funduszami zakładowymi za lata 1989/92 1990-1993 0
76/901/0/-/5 Sprawozdania statystyczne FJ2 z akumulacji i jej podziału za lata 1976/79, 81 1977-1982 0
76/901/0/-/6 Sprawozdania statystyczne FJ3 z podziału zysku i gospodarki funduszem rozwoju za lata 1976/79, 81 1977-1982 0
76/901/0/-/7 Sprawozdania statystyczne FJ4 z wyniku bilansowego oraz strat i zysków nadzwyczajnych za lata 1977/80, 82 1978-1983 0
76/901/0/-/8 Sprawozdania statystyczne Fr1 ze stanu i ruchu środków trwałych za lata 1976/79, 81/88 1977-1989 0
76/901/0/-/9 Sprawozdania statystyczne Fr2 z działalności socjalno-bytowej za lata 1976/79, 81/88 1977-1989 0
76/901/0/-/10 Sprawozdania statystyczne Fr3 z gospodarki zakładowym funduszem mieszkaniowym za lata 1976/79, 82/88 1977-1989 0
76/901/0/-/11 Sprawozdania statystyczne Fr4 z gospodarki zakładowym funduszem nagród za lata 1977, 82/88 1978-1983 0
76/901/0/-/12 Sprawozdania statystyczne Fr5 z różnic o stanie środków obrotowych i funduszu własnego za lata 1976/79 1977-1980 0
76/901/0/-/13 Sprawozdania statystyczne Fr6 z rozliczenia zweryfikowanego wyniku finansowego za lata 1982, 84, 87 1983-1988 0
76/901/0/-/14 Sprawozdania statystyczne H23e z działalności produkcyjno-usługowej za lata 1976/79, 82, 86/87 1977-1988 0
76/901/0/-/15 Sprawozdania statystyczne H20 z działalności handlowej za lata 1978/79, 81/87 1979-1988 0
1 2 3

Amount of archival material

36

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.