Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Narodowy Bank Polski Oddział w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1949] 1951-1976 [1991]
- brak danych - 1949 - 1949
1951 - 1976
1991 - 1991
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 77 ja.
Dekretem z dnia 15.01.1945 roku powołany zostaje Narodowy Bank Polski. Natomiast Oddział w Ciechanowie powstał w roku 1950. Zarządzeniem Nr C/9/I/7 z dnia 20 marca 1976 roku powołano Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Ciechanowie. regulaminy organizacyjne, plany pracy, rewizje pełne, sprawozdawczość roczna-dokumentacja do bilansu, akta osobowe Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 1 ja., 0,01 mb

Amount of archival material

77

0

0

0.87

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.