Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1975] 1976-1988 [1989]
- brak danych - 1975 - 1975
1976 - 1988
1989 - 1989
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 165 ja.
Powołany na podstawie Zarządzenia Nr C/15/I/7 z dnia 20 marca 1976 roku Prezesa NBP i działał pod taką nazwą do 31 grudnia 1988 roku. zjazdy, narady i konferencje własne, organizacja banku, w tym regulaminy organizacyjne, sprawy reorganizacji, organizacja oddziałów i innych jednostek organizacyjnych i operacyjnych, plany i sprawozdania roczne działalności, sprawozdawczość statystyczna, rewizje pełne, problemowe i kompleksowe, inwestycje oraz plany jednostek bezpośrednio finansowanych, środki oddziałwania bankowego-analizy działalności i finansów przedsiębiorstw, inne opracowania analityczne jednostek, sprawozdawczość z wykonania planu kasowego oraz bilanse przychodów i wydatków ludności, sprawozdawczość kredytowa, sprawozdawczość roczna banku-bilanse netto. Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 3 ja., 0,02 mb

Amount of archival material

165

0

0

2.33

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.