Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Narodowy Bank Polski Oddział w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1993-1997 [1998]
- brak danych - 1993 - 1997
1998 - 1998
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 7 ja.
Utworzony na mocy Zarządzenia Nr C/11/I/93 Prezesa NBP z dnia 29.10.1993 roku. W jego skład wchodziły: wydział operacyjno-rachunkowy i samodzielne stanowisko pracy ds. kadrowo-administracyjnych. Zlikwidowany z dniem 31.12.1997 roku w związku z zarządzeniem Prezesa NBP w sprawie nowej struktury organizacyjnej. pieczęcie, roczne zestawienia statystyczne oraz analizy działalności, roczne sprawozdania finansowe. - brak danych -

Amount of archival material

7

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.