Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1973] 1975-1996
- brak danych - 1973 - 1973
1975 - 1996
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 112 ja.
bd. protokoły narad kierowników oddziałów, organizacja jednostki - statuty i regulaminy, ewidencja archiwum zakładowego, akta normatywne własne-zarządzenia i decyzje dyrektora, plany pracy i ich realizacja (informacje), sprawozdania i informacje dotyczące ochrony roślin,, programy ochrony roślin-wojewódzkie i rejonowe, protokoły i sprawozdania z kontroli, sprawy rady zakładowej, ankieta o związkach zawodowych, wypadki przy pracy. - brak danych -

Amount of archival material

112

0

0

0.65

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.