Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Cechów Rzemieślniczych w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1818-1939
- brak danych - 1818 - 1929
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 10 ja
spis roboczy Yes 1 ja.
Cechy w Polsce zaczęły powstawać w XIII wieku w miastach lokowanych na prawie niemieckim. Celem była ochrona interesów gospodarczych i praw członków właścicieli warsztatów. Znaczenie cechów zmniejszyło się znacznie w XIX w. wobec rozwoju przemysłu i rzemiosła niecechowego. W 1816 roku w Królestwie Polskim zniesiono ich monopol w zakresie produkcji rzemieślniczej i utraciły wówczas swój dawny charakter. Przymus zrzeszania się rzemieślników w cechy branżowe wprowadzono ponownie w 1948 r. Obowiązywała obligatoryjna przynależność do okręgowych związków i do izb rzemieślniczych. Ustawa o rzemiośle z 1989 roku zaliczyła cechy do organizacji samorządu rzemiosła, przywracając ich dobrowolny charakter. dotyczą cechów stolarskiego, kowalskiego, garncarskiego, stelmachów i ślusarzy, treść wpisów w księgach stanowią przyjęcia majstrów, czeladników i uczniów oraz wnoszenie opłat z tego tytułu. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 11 0

Amount of archival material

11

10

0

0.11

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.