Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1966] 1975-1999
- brak danych - 1966 - 1966
1975 - 1999
- brak danych - tak
instytucje kultury - domy i ośrodki kultury polski
rosyjski
angielski
czeski
węgierski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 280 ja.
Powołany w dniu 2 stycznia 1976 roku. Podlegały WDK cztery miejskie domy kultury w Działdowie, Pułtusku, Płońsku, Mławie, dwa miejsko-gminne w Żurominie i Raciążu oraz cztery gminne ośrodki w Grudusku, Gzach, Gołyminie i Nowym Mieście. Dyrektorem był Pan Edward Lewandowski, od 1992 roku Leonard Sobieraj. podstawy prawne działania oraz sprawozdania z działalności, plany pracy, sprawozdawczość statystyczna, szczątkowo akta nadzoru i kolegium dyrektora, współpraca z zagranicą dot, wymiany zespołów i imprez, akta skarg i wniosków oraz krytyki prasowej; bardzo obszerny materiał imprez własnych (turnieje, festyny, festiwale, jarmarki, przeglądy, konkursy poetyckie, akta Klubu Pracy Twórczej, materiały repertuarowe, dość liczne wycinki prasowe oraz budżety i sprawozdania finansowe, a także kroniki i księgi pamiątkowe zawierające dokumentację fotograficzną działalności WDK w Ciechanowie. - brak danych -

Amount of archival material

280

0

0

3.97

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.