Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo "Targowiska" w Mławie powiat mławski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1952-1960
- brak danych - 1952 - 1960
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - handel i usługi polski
inwentarz książkowy Yes 29 ja.
Przedsiębiorstwo powstało 1.12.1953r. na podstawie uchwały PMRN z dnia 19.11.1953 roku. w celu organizacji handlu targowiskowego i innych punktów sprzedaży dla handlu artkułami rolnymi przez producentów rolnych. Zlikwidowane w m-cu kwietniu 1960 roku przez uchwałę PMRN, a jego funkcje przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mławie. przepisy i zarządzenia, kontrola przedsiębiorstwa, plany operatywne i finansowe oraz sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności, bilanse oraz sprawy personalne. - brak danych -

Amount of archival material

29

29

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.