Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1987] 1988-1991
- brak danych - 1987 - 1987
1988 - 1991
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - gospodarka komunalna polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 41 ja.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie (11.08.1988-31.03.1991) Dyrektor - Janusz Kaczyński do 31.08.1989, następnie Andrzej Bola. Jednostką nadrzędną był Urząd Miejski w Ciechanowie. Zakres działania - zaopatrzenie miasta Ciechanowa w wodę pitną, odprowadzenie ścieków i ich oczyszczenie, budowa, remonty i eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej. protokoły z narad i zebrań - 1988-1991
organizacja jednostki - 1983-1990
zarządzenia wewnętrzne - 1988-1991
plany gospodarcze - 1989-1990
sprawozdania i bilanse - 1989-1991
związki zawodowe - 1987-1991
kontrole zewnętrzne - 1989-1990
regulaminy - 1989-1989
inne – analizy wypadków, komisje, uroczystości jubil. - 1988-1991
Na podstawie protokołu skontrum w 2005 r. dopisano 1 ja

Amount of archival material

41

0

0

0.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.