Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakłady Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1967] 1973-1992
- brak danych - 1967 - 1967
1973 - 1992
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
angielski
szwedzki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 279 ja.
Zarządzeniem nr 156/0 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27.09.1973 r. zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pn. Zakłady Stolarki Budowlanej "Ciechanów" w budowie. Następnie w listopadzie i grudniu 1973 r. podpisano umowy i kontrakty w sprawie budowy fabryki domów w Ciechanowie przez szwedzką firmę Gunnar Hollstrom Byggaus AB. Rozruch fabryki nastąpił w 1975 roku. Składała się z czterech zasadniczych pionów: naczelnego dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego, dyrektora ds.. inwestycji. W ich skład wchodziło 37 komórek organizacyjnych (działy, wydziały, zespoły, sekcje...). Zakład wpisany został do rejestru przedsiębiorstw państwowych w dziale A nr 11579.
Zarząd przedsiębiorstwa współtworzyły: rada robotnicza, rada zakładowa, PDP PZPZ, organizacja młodzieżowa, stowarzyszenie techniczno-ekonomiczne. Zarządzeniem nr 20 Ministerstwa Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 9.08.1980 r. utworzony został Zakład Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Ciechanowie.
Natomiast zarządzeniem nr 4/0 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18.03.1991 r. przedsiębiorstwo postawiono w stan likwidacji. Zakończenie operatywnej działalności ustalono na 31.03.1991 rok.
akta zespołów i komisji, narady produkcyjne, koordynacyjne aktywu społeczno-gospodarczego, KSR, Rada Pracownicza, dokumentacja z zakresu organizacji i nadzoru, własne akty normatywne, planowanie i sprawozdawczość opisowa i statystyczna, analizy działalności gospodarczej, bilanse, badania sprawozdania finansowego oraz dokumentacja dot. działalności socjalnej. - brak danych -

Amount of archival material

279

0

0

3.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.