Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - 1975-1989 [1991]
- brak danych - 1975 - 1989
1991 - 1991
- brak danych - tak
instytucje finansowe - instytucje ubezpieczeniowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 52 ja.
Oddział Wojewódzki PZU w Ciechanowie rozpoczął działalność w 1975 roku. Z dniem 1 kwietnia 1988 stał się Oddziałem Wojewódzkim typu B, co oznacza, że w swojej działalności zajął się bezpośrednią obsługą ubezpieczeń i szkód, natomiast z funkcji nadzoru zachował się tylko nadzór nad działalnością prewencyjną w województwie, prowadzenie rachunkowości w skali województwa oraz współpracę z wojewódzkimi organizacjami i środkami masowego przekazu. Oddział Wojewódzki w Ciechanowie utracił wtedy funkcję nadzoru nad Inspektoratami w terenu województwa, funkcję rozpatrywania odwołań i prowadzenia polityki zatrudnieniowo-płacowej. Z dniem 15.09.1989 r. stracił ostatecznie rangę Oddziału Wojewódzkiego i został przekształcony w Oddział PZU w Ciechanowie. sprawozdania jednostek terenowych (1988-1991), akta spraw arbitrażowych oraz sprawy zatrudnienia i współpracy. - brak danych -

Amount of archival material

52

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.