Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1952] 1975-1999
- brak danych - 1952 - 1952
1975 - 1999
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1049 ja.
Powstało 1.07.1975 roku jako jednostka budżetowa Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie organizacyjnie podporządkowane Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Ciechanowie. Z dniem 1.04.1978 r. włączono oddział Nadzoru Budowlanego z Wydziału Gospodarki terenowej i Ochrony Środowiska Urzędu Woj.. w Ciechanowie. Następnie z dn. 1.01.1981r. zostaje wyodrębnione z Woj.. Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Ciechanowie. Wykonywało zadania wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym. Szczególnie sporządzało projekty założeń do do regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planów, a także opinie, analizy, studia i prognozy w tym zakresie. Zlikwidowane z dniem 1.01.1999 roku w związku z reformą administracyjną państwa. Organizacja jednostki, akty normatywne własne, plany finansowe, programy prac w zakresie planowania przestrzennego, skargi i wnioski, plany zagospodarowania przestrzennego ogólne i szczegółowe województwa i poszczególnych jednostek administracyjnych, zmiany planów zagospodarowania, studium hisporyczno-urbanistyczne miast Nasielsk, Lidzbark i Działdowo, opracowania fizjograficzne - brak danych -

Amount of archival material

1049

0

0

9.56

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.