Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Ciechanowie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
- brak danych - [1964] 1987-1998 [1999]
- brak danych - 1964 - 1999
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - transport, komunikacja, łączność polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 120 ja.
Telekomunikacja Polska S.A. powstała 1 stycznia 1992 roku na mocy ustawy o łączności z 29 listopada 1990 roku, w wyniku przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej Polska Poczta Telefon i Telegraf w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
Struktura prawna TP S.A. jest odbiciem kodeksowej definicji spółek akcyjnych. Jest Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza oraz Komisja Rewizyjna. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinie telekomunikacji i w dziedzinach wykorzystujących telekomunikację, a w tym świadczenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej telekomunikacyjnych usług powszechnych. Od początku istnienia TP S.A. dyrektorem naczelnym był Piotr Księżak.
Organizacja, akty normatywne własne, decyzje i zarządzenia, uchwały zarządu, sprawozdania, analizy działalności, zakresy czynności, protokoły narad, kontrole, skargi i wnioski, - brak danych -

Amount of archival material

120

0

0

1.85

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.