Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
Previous archive Next archive
2117.08 - brak danych -
317.0 12
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
76/1/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ciechanowie 1945-1950 0
76/2/0 Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 1945-1950 [1952] 0
76/3/0 Akta gminy Bartołdy powiat ciechanowski 1945-1954 0
76/4/0 Akta gminy Gołymin powiat ciechanowski 1945-1954 0
76/5/0 Akta gminy Grudusk powiat ciechanowski 1938-1954 0
76/6/0 Akta gminy Nużewo powiat ciechanowski 1945-1954 0
76/7/0 Akta gminy Ojrzeń powiat ciechanowski 1945-1954 0
76/8/0 Akta gminy Młock z siedzibą w Ościsłowie powiat ciechanowski 1945-1954 [1958] 0
76/9/0 Akta gminy Opinogóra powiat ciechanowski 1945-1954 0
76/10/0 Akta gminy Regimin powiat ciechanowski 1945-1954 0
76/11/0 Akta gminy Sońsk powiat ciechanowski 1841-1954 0
76/12/0 Akta gminy Krasne powiat ciechanowski 1945-1954 0
76/13/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Mławie 1945-1950 0
76/14/0 Starostwo Powiatowe w Mławie 1945-1950 [1951] 0
76/15/0 Akta gminy Rozwozin z siedzibą w Lubowidzu powiat mławski 1834-1954 0
76/16/0 Akta gminy Dąbrowa z siedzibą w Kowalewku powiat mławski 1938-1954 0
76/17/0 Akta gminy Zielona z siedzibą w Kuczborku powiat mławski 1936-1954 0
76/18/0 Akta gminy Ratowo z siedzibą w Radzanowie powiat mławski 1932-1954 0
76/19/0 Akta gminy Mostowo z siedzibą w Szreńsku powiat mławski 1887-1954 0
76/20/0 Akta gminy Dębsk z siedzibą w Szydłowie powiat mławski 1927-1954 0
76/21/0 Akta gminy Unierzyż z siedzibą w Strzegowie powiat mławski 1911-1954 0
76/22/0 Akta gminy Stupsk powiat mławski 1930-1954 0
76/23/0 Akta gminy Turza Mała powiat mławski 1931-1954 0
76/24/0 Akta gminy Mława z siedzibą w Wieczfni powiat mławski 1932-1954 0
76/25/0 Akta gminy Kosiny z siedzibą w Wiśniewie powiat mławski 1935-1954 0
76/26/0 Akta gminy Zieluń powiat mławski 1945-1954 0
76/27/0 Akta gminy Niechłonin powiat mławski 1925-1954 0
76/28/0 Akta gminy Iłowo powiat mławski 1945-1954 0
76/29/0 Akta miasta Mławy 1912-1954 0
76/30/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Ciechanowie 1945-1948 0
76/31/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/32/0 vacat - Inspektorat Oświaty Rolniczej w Mławie - włączono do zespołu nr 14 Starostwo Powiatowe w Mławie 0
76/33/0 vacat - Inspektorat Oświaty Rolniczej w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/34/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie [1949] 1950-1973 [1975] 0
76/35/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ciechanowie [1924] 1950-1975 [1998] 0
76/36/0 vacat - Powiatowa Rada Narodowa w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/37/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/38/0 vacat - Akta gminy Baranowo powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/39/0 vacat - Akta gminy Chojnowo powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/40/0 vacat - Akta gminy Dzierzgowo powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku, w 2007 roku ponownie przejęty do Oddziału w Mławie pod numerem zespołu 1229 0
76/41/0 vacat - Akta gminy Duczymin powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/42/0 vacat - Akta gminy Jednorożec powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/43/0 vacat - Akta gminy Karwacz powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/44/0 vacat - Akta gminy Krzynowłoga Mała powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/45/0 vacat - Akta gminy Krzynowłoga Wielka powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/46/0 vacat - Akta gminy Zaręby powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/47/0 vacat - Akta miasta Chorzele powiat przasnyski - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/48/0 vacat - Urząd Skarbowy w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/49/0 vacat - Akta Biura Ewidencji Ludności w Mławie - włączono do zespołu nr 29 Akta miasta Mławy 0
76/50/0 vacat - Akta Biura Ewidencji Ludności w Ciechanowie - włączono do zespołu nr 112 Akta miasta Ciechanowa 0
76/51/0 vacat - Akta Biura Ewidencji Ludności w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/52/0 vacat - Akta Biura Ewidencji Ludności w Żurominie - włączono do zespołu nr 53 Akta miasta Żuromina 0
76/53/0 Akta miasta Żuromina 1924-1950 0
76/54/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mławie 1826-1937 0
76/55/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mławie 1839-1940 869
76/56/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Mławie 1828-1930 1362
76/57/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bogurzynie powiat mławski - przekazano do Oddziału w Działdowie w 1982 r., a w 1997 r. ponownie do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 655 0
76/58/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie powiat mławski - w 1982 r. przekazany do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. ponownie do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 632 0
76/59/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lipowcu powiat mławski - w 1982 r. przekazane do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęte do APW Oddział w Mławie pod nr zespołu 625 0
76/60/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzanowie powiat mławski - w 1982 r. przekazany do APW Oddział w Działdowie, w 1997 roku przejęty do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 637 0
76/61/0 vacat - Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w w Radzanowie powiat mławski - w 1982 r. przekazano do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęto do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 638 0
76/62/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Stupsku powiat mławski - przekazany w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 roku przejęty do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 628 0
76/63/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Strzegowie powiat mławski - przekazany w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęty do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 631 0
76/64/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Szreńsku powiat mławski - przekazany w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęty do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 616 0
76/65/0 vacat - Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w okręgu Szreńsk powiat mławski - przekazany w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęty do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 617 0
76/66/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Szydłowie powiat mławski - przekazany w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 roku przejęty do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 626 0
76/67/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Unierzyżu powiat mławski - przekazany w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęty do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 633 0
76/68/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wieczfni powiat mławski - przekazano w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęto do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 627 0
76/69/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wyszynach powiat mławski - przekazano w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęto do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 629 0
76/70/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żmijewie powiat mławski - przekazano w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęto do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 630 0
76/71/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Żurominku Kapitulnym powiat mławski - przekazano w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęto do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 656 0
76/72/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bieżuniu powiat żuromiński - przekazano w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejętyto do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 615 0
76/73/0 vacat - Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Chamsku powiat żuromiński - przekazano w 1982 r. do APW Oddział w Działdowie, w 1997 r. przejęto do Oddziału w Mławie pod nr zespołu 660 0
76/74/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dłutowie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, w 1997 r. ponownie do Oddziału Mława jako zespół nr 645 0
76/75/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kuczborku - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, w roku 1997 ponownie do Oddziału Mława jako zespół nr 634. 0
76/76/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Kuczborku - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, w roku 1997 ponownie do Oddziału Mława jako zespół nr 661 0
76/77/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lubowidzu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, w roku 1997 ponownie do Oddziału Mława jako zespół nr 654 0
76/78/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lutocinie - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, w roku 1997 ponownie do Oddziału Mława jako zespół nr 613 0
76/79/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zieluniu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, w roku 1997 ponownie do Oddziału Mława jako zespół nr 614 0
76/80/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielonej - przeniesiono do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, w roku 1997 ponownie do Oddziału Mława jako zespół nr 636 0
76/81/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żurominie - przeniesiono do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie 0
76/82/0 vacat - Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Żurominie - przeniesiono do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Działdowie, w roku 1997 ponownie do Oddziału Mława jako zespół nr 618 0
76/83/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przasnyszu - przeniesiono do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/84/0 Spółdzielnia Pracy Budowlanej w Mławie powiat mławski 1946-1952 0
76/85/0 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane powiatu mławskiego w Mławie 1946-1952 0
76/86/0 vacat - Spółdzielnie Produkcyjne w powiecie mławskim - wpisano poszczególne spółdzielnie pod numerami zespołów: 160-169, 218-226 0
76/87/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Mławie 1946-1951 0
76/88/0 Pełnomocnik Powiatowy Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w Mławie 1951-1954 0
76/89/0 Centrala Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" w Warszawie Oddział Okręgowy w Mławie 1945-1951 0
76/90/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Mławie powiat mławski 1953-1955 0
76/91/0 Akta Cechów Rzemieślniczych w Mławie 1818-1939 0
76/92/0 Miejskie Przedsiębiorstwo "Targowiska" w Mławie powiat mławski 1952-1960 0
76/93/0 Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Instytucji Użyteczności Publicznej RP Oddział w Mławie powiat mławski 1945-1950 0
76/94/0 Związek Zawodowy Pracowników Sądowych i Prokuratorskich RP w Mławie powiat mławski 1946-1950 0
76/95/0 vacat - Grundstückgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost Zichenau - przepisano do ewidencji Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, w roku 2007 ponownie do Oddziału Mława jako zespół nr 1224 0
76/96/0 Browar Ciechanowski Spółka Akcyjna 1887-1939 0
76/97/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Ciechanowie powiat ciechanowski 1951-1955 0
76/98/0 Inspektorat Szkolny w Ciechanowie powiat ciechanowski 1945-1950 0
76/99/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Ciechanowie powiat ciechanowski 1945-1949 0
76/100/0 vacat - Spółdzielnia Prac Budowlanych w Przasnyszu - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
1 2 3 ... 13 14
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.