Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Mławie
Previous archive Next archive
2117.08 - brak danych -
317.0 12
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

- brak danych -

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
76/114/0 vacat - Liga Morska w Mławie - brak danych o losie zespołu 0
76/752/0 vacat - Akta gminy Rybno powiat działdowski - przekazano do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0
76/1288/0 vacat - Państwowa Szkoła Rolnicza "Bratne" w Gołotczyźnie - włączono do zespołu 1290 0
76/748/0 vacat - Akta gminy Kiełpiny powiat działdowski - przekazano do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0
76/1090/0 vacat - Powiatowy Inspektorat Wodnych Melioracji w Ciechanowie - włączono do zespołu nr 1089 0
76/107/0 vacat - Powiatowy Komitet Elektryfikacji Wsi w Ciechanowie - zespół zarejestrowany pod nr 594 0
76/446/0 vacat - Powiatowa Rada Narodowa w Ciechanowie - włączono do zespołu nr 553 0
76/1287/0 vacat - Państwowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Gołotczyźnie - włączono do zespołu 1290 0
76/110/0 vacat - Powiatowa Rada WF i Pw Ciechanowie - włączono do zespołu nr 1 0
76/119/0 vacat - Akta Gminnego Komitetu Odbudowy Warszawy w Regiminie - brak danych o losie zespołu 0
76/419/0 vacat - PMRN Chorzele - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/421/0 vacat - PGRN Duczymin - przekazano do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0
76/895/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudusku - włączono do zespołu nr 412 0
76/1286/0 vacat - Państwowa Szkoła Rolnicza Męska "Bratne" w Gołotczyźnie - włączono do zespołu 1290 0
76/680/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Działdowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0
1 2 3 4 ... 89 90
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.