Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Otwocka

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1916 - 1950
- brak danych - 1916 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
indeks rzeczowy No - brak danych -
spis roboczy No = 328 j.a
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes = 4388 j.a.
Pierwsze wybory do Rady Miejskiej odbyły się 16 lipca 1916 roku, oficjalnie ogłoszono uzyskanie praw miejskich przez Otwock dnia 9 listopada 1916 roku w Gazecie Powiatowej dla powiatu warszawskiego. W okresie międzywojennym organem samorządu miejskiego była rada miejska i magistrat. Rada Miejska była organem stanowiącym i kontrolującym, natomiast magistrat - zarządzającym w okresie okupacji hitlerowskiej Otwock włączony został do Generalnej Guberni, miasto pozbawione zostało samorządu. Dnia 19 września 1939 roku dowódca stojącego pod Warszawą wojska niemieckiego generał-lejtnat Petyel, wydał ogłoszenie o utworzeniu Starostwa Otwockiego, które działało do 1 listopada 1939 roku. Następnie przez cały okres okupacji władze miejskie działały zgodnie z Rozporządzeniem Generalnego Gubernatora Franka z dnia 28 listopada 1939 roku. Po wyzwoleniu w dniu 27 lipca 1944 roku, władzę w mieście objął Miejski Komitet Wykonawczy, który 6 sierpnia 1944 roku został rozwiązany, a wybrana została Miejska Rada Narodowa, której organem wykonawczym był Zarząd Miejski. Samorząd miejski działał do marca 1950 roku.[Na podstawie inwentarza, oprac. K. Kubiak, Otwock ..i S. Osęka, Otwock] Protokóły z posiedzeń Zarządu i Rady, podatki, sprawy dot. gminy żydowskiej i spraw żydowskich, wszystkie dziedziny życia gospodarczego i kulturalnego, ochrony zdrowia i szkolnictwa, księgi meldunkowe, spisy wyborców, budżet, pozwolenia na budowę- czyli projekty techniczne budynków, sprawozdania z działalności Rady i Zarządu, akta personalne Z zespołu wyłączono 167 j.a. do zespołów: 7-Akta gminy Letnisko Falenica;122-Akta gminy Karczew; 230-Akta gminy Wiązowna. Odnaleziono 2 j.a. po skontrum.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 1916 - 1918 0 0
1.1 Allgemeine Verwaltung 0 0
1.2 Steuern 0 0
1.3 Polizei 0 0
1.4 Kassen und Rechnungswesen 0 0
1.5 Postwesen 0 0
1.6 Schulwesen 0 0
1.7 Feuerversicherungswesen 0 0
1.8 Gemeindeansschuss und Lebensmittelwesen 0 0
1.9 Quartierkosten und andere Kriegslasten 0 0
1.10 Von der judischen Gemeinde Otwock 0 0
1.11 Klimatsche Kommission 0 0
1.12 Choroby zakaźne 0 0
1.13 Ausgemeindung der Stadt Otwock 0 0
1.14 Posiedzenia Rady Miejskiej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 0 0
1.15 Budżet 0 0
1.16 Książki meldunkowe 0 0
1.17 Dzienniki korespondencyjne 0 0
2 1918 - 1928 0 0
2.1 Przepisy i zarządzenia ogólne władz zwierzchnich 0 0
2.2 O ogłoszeniu mieszkańcom miasta różnych rozporządzeń 0 0
2.3 O radzie miejskiej 0 0
2.4 Ewidencja członków rady miejskiej 0 0
2.5 O posiedzeniach Rady Miejskiej i Kolegium Magistratu 0 0
2.6 Sprawy dotyczące wykonania uchwał Rady Miejskiej 0 0
2.7 O Radzie Miejskiej 0 0
2.8 O zjeździe burmistrzów w Otwocku 0 0
2.9 O personelu Magistratu 0 0
2.10 O Magistracie i pracownikach miejskich 0 0
2.11 O korespondencji ogólnej 0 0
2.12 O korespondencji różnej 0 0
2.13 O statystyce 0 0
2.14 O związku miast 0 0
2.15 O wydawaniu różnych świadectw i zaświadczeń 0 0
2.16 O gminie wyznaniowej żydowskiej 0 0
2.17 Statuty podatków i opłat miejskich 0 0
2.18 O kredytach, pożyczkach i otwartych rachunkach w instytucjach finansowych 0 0
2.19 O ubezpieczeniu budowli od ognia 0 0
2.20 O propagandzie pożyczki państwowej 0 0
2.21 O zbieraniu ofiar na plebiscyt 0 0
2.22 O podatkach i opłatach miejskich 0 0
2.23 O podatkach skarbowych i powiatowych 0 0
2.24 Sprawy uzdrowiskowe 0 0
2.25 O stacji klimatycznej 0 0
2.26 O stacji meteorologicznej 0 0
2.27 O cholerze 0 0
2.28 O zwalczaniu chorób zakaźnych 0 0
2.29 O zdrowotności i opiece społecznej 0 0
2.30 O nadzrze sanitarnym 0 0
2.31 O wsieraniu rodzin rezerwistów i opiece nad ubogimi 0 0
2.32 O opiece społecznej i kosztach karencyjnych 0 0
2.33 O szkolnictwie 0 0
2.34 O kulturze i oświecie 0 0
2.35 O zakładach przemysłowo-handlowych 0 0
2.36 Sprawy weterynaryjne 0 0
2.37 O wyborach do sejmu 0 0
2.38 O paszportach i meldunkach, księgach ludności 0 0
2.39 O poszukiwaniu osób i rzeczy zaginionych 0 0
2.40 O prostytutkach 0 0
2.41 O bezpieczeństwie publicznym i straży ogniowej 0 0
2.42 O areszcie, arsztantach, kradzieżach 0 0
2.43 O przestępstwach i grzywnych 0 0
2.44 O kwaterunkach, podwodach i szarwarku 0 0
2.45 O poborze i korespondencji z władzami wojskowymi 0 0
2.46 O ewidencji zwierząt pociągowych i środków lokomocji 0 0
2.47 Okólniki Wydziału Gospodarczego 0 0
2.48 O sprowizacji zwierząt pociągowych i środków lokomocji 0 0
2.49 Okólniki Wydziału gospodarczego 0 0
2.50 O sprowizacji 0 0
2.51 O urzędzie do spraw najmu 0 0
2.52 O wydawaniu pozwoleń na wyrąb drzew i rozbiórki domów 0 0
2.53 O pomiarach miasta i granicach 0 0
2.54 O rozbudowie miast 0 0
2.55 O pożyczce Ulenowskiej 0 0
2.56 O budownictwie i urządzeniach technicznych 0 0
2.57 O budowie pomnika Tadeusza Kościuszka 0 0
2.58 Budowa i naprawa dróg i ulic 0 0
2.59 O przedsiębiorstwach miejskich 0 0
2.60 O elektrowni 0 0
2.61 O rzeźni miejskiej i nadzorze sanitarno-weterynaryjnym 0 0
2.62 O bezrobotnych 0 0
2.63 Fundusz bezrobocia 0 0
2.64 Umowy Zarządu Miejskiego dot. Budowy wodociągów, szkół oraz dzierżawy kasyna 0 0
2.65 O budżetach 0 0
2.66 Książki meldunkowe 0 0
2.67 Dzienniki korespondencyjne 0 0
2.68 Księgi inwentarzowe 0 0
2.69 Kontrole 0 0
2.70 Protokoły 0 0
2.71 Spis wyborców 0 0
3 1929 - 1935 0 0
3.1 Wydział Ogólny 0 0
3.2 Wydział Administracyjny 0 0
3.3 Wydział Rachunkowo-Kasowy 0 0
3.4 Wydział Zdrowotno-Klimatyczny i Opieki Społecznej 0 0
3.5 Wydział Budowlano-Techniczny i Przedsiębiorstw Miejskich 0 0
3.6 Dział Ogólno - Organizacyjny 0 0
3.7 Książki meldunkowe 0 0
3.8 O posiedzeniach Rady Miejskiej i Kolegium Magistratu 0 0
3.9 O posiedzeniach ,uchwałach i postanowieniach Zarządu Miejskiego i burmistrza 0 0
3.10 Budzet 0 0
3.11 Wydział klimatyczny 0 0
3.12 Księgi 0 0
3.13 Dzienniki korespondencyjne 0 0
3.14 Księgi inwentarzowe 0 0
3.15 Kontrole 0 0
3.16 Akta z posiedzeń 0 0
4 1934 - 1936 0 0
4.1 Dział Ogólno-Organizacyjny 0 0
4.2 Dział Finansowo-Budżetowy 0 0
4.3 Dział Gospodarki Gminnej 0 0
4.4 Dział Administracyjny 0 0
4.5 Książki meldunkowe 0 0
4.6 Posiedzenia Rady Miejskiej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 0 0
4.7 O posiedzeniach ,uchwałach i postanowieniach Zarządu Miejskiego i burmistrza 0 0
4.8 Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego 0 0
4.9 Wydział klimatyczny 0 0
4.10 Księgi 0 0
4.11 Kontrole 0 0
4.12 Miejska Komisja Dyscyplinarna 0 0
4.13 Wybory 0 0
5 1937 - 1939 0 0
5.1 Wydział Ogólno-Administracyjny 0 0
5.2 Wydział Finansowo-Gospodarczy 0 0
5.3 Wydział Techniczny 0 0
5.4 Elektrownie 0 0
5.5 Rzeźnia 0 0
5.6 Dział Finansowo-Budżetowy 0 0
5.7 Dział Gospodarki Gminnej 0 0
5.8 Książki meldunkowe 0 0
5.9 Posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej i PMRN 0 0
5.10 Posiedzenia i uchwały Zarządu Miejskiego 0 0
5.11 Sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego i Rady Miejskiej 0 0
5.12 Gmina wyznaniowa żydowska 0 0
5.13 Wydział Klimatyczny 0 0
5.14 Księgi inwentarzowe 0 0
5.15 Wydział Opieki Społecznej 0 0
6 1940 - 1944 0 0
6.1 Wydział ogólny 0 0
6.2 Wydział Finansowy 0 0
6.3 Wydział Techniczno-Gospodarczy 0 0
6.4 Wydział Zdrowia 0 0
6.5 Wydział Klimatyka 0 0
6.6 Elektrownia 0 0
6.7 Sprawy Żydowskie 0 0
6.8 Książki meldunkowe 0 0
6.9 Posiedzenia Rady Miejskiej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 0 0
6.10 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej 0 0
6.11 O posiedzeniach ,uchwałach i postanowieniach Zarządu Miejskiego i burmistrza 0 0
6.12 Wydział Aprowizacyjny 0 0
6.13 Księgi 0 0
6.14 Ewidencje i rejestry 0 0
6.15 Kontrola orzeczeń 0 0
7 1945 - 1947 0 0
7.1 Wydział Ogólny 0 0
7.2 Wydział Finansowy 0 0
7.3 Wydział Aprowizacji 0 0
7.4 Wydział Zdrowia 0 0
7.5 Wydział Techniczno Gospodarczy 0 0
7.6 Posiedzenia Miejskiej rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 0 0
7.7 Posiedzenia i uchwały Zarządu Miejskiego 0 0
7.8 Księgi 0 0
7.9 Dzienniki korespondencyjne 0 0
7.10 Ewidencje i rejestry 0 0
7.11 Miejska Komisja Mieszkaniowa 0 0
8 1948 - 1950 0 0
8.1 Wydział Ogólno - Administracyjny Wydział Ogólno-Administracyjny Wydział Ogólno-Administracyjny 0 0
8.2 Wydział Finansowy 0 0
8.3 Wydział Zdrowia 0 0
8.4 Wydział Techniczno-Gospodarczy 0 0
8.5 Posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej i PMRN 0 0
8.6 Posiedzenia i uchwały Zarzadu Miejskiego 0 0
8.7 Sprawozdania z działalności MRN 0 0
8.8 Dzienniki korespondencyjne 0 0
8.9 Komisja Kontroli Społecznej 0 0
9 1944 - 1945 0 0
9.1 Wydział Ogólny 0 0
9.2 Wydział Finansowy 0 0
9.3 Wydział Techniczno-Gospodarczy 0 0
9.4 Posiedzenia i uchwały Zarządu Miejskiego 0 0
9.5 Księgi 0 0
10 1943 -1945 0 0
10.1 Wydział Ogólny 0 0
10.2 Księgi 0 0
11 1935 - 1940 0 0
12 1936 - 1938 0 0
12.1 Dział Finansowo-Budżetowy 0 0
12.2 Dział Ogólno - Organizacyjny 0 0
13 1935 - 1940 0 0
13.1 Dział Finansowo-Budżetowy 0 0
13.2 Dział Gospodarki Gminnej 0 0
13.3 Wydział Ogólno-Administarcyjny 0 0
13.4 Wydział Finansowo-Gospodarczy 0 0
13.5 Księgi 0 0
13.6 Materiały ulotne 0 0
14 1934 - 1939 0 0
14.1 Dział Gospodarki Gminnej 0 0
14.2 Dział Administracyjny 0 0
15 brak daty 0 0
15.1 Dział Administracyjny 0 0
16 1935 - 1938 0 0
16.1 Dział Administarcyjny 0 0
16.2 Ksiegi 0 0
17 1939 - 1942 0 0
17.1 Wydział Ogólno-Administarcyjny 0 0
17.2 Wydział Techniczny 0 0
17.3 Elektrownia 0 0
17.4 Opłaty 0 0
18 1938 - 1942 0 0
18.1 Wydział Techniczny 0 0
18.2 Rzeźnia 0 0
19 1926 - 1938 0 0
19.1 Zarząd Miejski w Otwocku 0 0
20 1939-1944 0 0
20.1 Księgi 0 0
20.2 Zestawienia 0 0
21 1916-1937 0 0
21.1 Księgi 0 0
22 1940-1950 0 0
22.1 Kontrola 0 0
23 1940-1951 0 0
23.1 Kontrole 0 0
23.2 Miejska Komisja Lokalowa 0 0
23.3 Materiały ulotne 0 0
24 1930-1944 0 0
24.1 Wykazy akt personalnych 0 0
25 Akta personalne 0 0

Amount of archival material

4716

4388

0

38.30

37.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.