Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Siennica powiat miński

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta gminy Siennica powiat Mińsk Mazowiecki 1941 - 1954
- brak danych - 1941 - 1954
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes = 105 j.a.
spis roboczy Yes = 69 j.a.
Gmina Siennica była jedną z najstarszych gmin na terenie powiatu mińsko mazowieckiego. Prace gmin od 1864 roku regulowała ustawa o samorządzie gminnym w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości dekretem z 1918 roku utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe. W 1954 roku gminne rady narodowe zostały zlikwidowane i z dniem 1.01.1955 roku powołane zostały gromadzkie rady narodowe. Podatki, protokóły z posiedzeń, sprawy organizacyjne, zarządzenia, opieka społeczna, oświata, walka z analfabetyzmem, sprawy budowlane, sprawy przesiedleńcze, aprowizacja, reforma rolna, przemysł, kultura i sztuka, wybory, ewidencja ludności, stayystyka dot. aktów stanu cywilnego, wykazy dzieci urodzonych w latach 1946-1947, książki ewidencyjne nieruchomości, akta personalne. - brak danych -

Amount of archival material

174

105

0

1.00

0.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.