Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Bobrownikach

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich Bobrowniki powiat Ryki woj. Lubelskie 1826 - 1858
- brak danych - 1826 - 1858
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 35 j.a.
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich, prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1. 01. 1946 roku Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/167/0/-/1 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1826 1826-1826 68
78/167/0/-/2 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1827 1827-1827 61
78/167/0/-/3 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1828 1828-1828 39
78/167/0/-/4 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1829 1829-1829 32
78/167/0/-/5 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1830 1830-1830 20
78/167/0/-/6 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1831 1831-1831 20
78/167/0/-/7 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1832 1832-1832 20
78/167/0/-/8 Akta urodzonych w okręgu Bobrowniki za rok 1833 1833-1833 14
78/167/0/-/9 Akta zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1833 1833-1833 10
78/167/0/-/10 Akta zmarłych okręgu Bobrowniki za rok 1833 1833-1833 8
78/167/0/-/11 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1834 1834-1834 21
78/167/0/-/12 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1835 1835-1835 25
78/167/0/-/13 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1836 1836-1836 19
78/167/0/-/14 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Bobrowniki za rok 1837 1837-1837 20
78/167/0/-/15 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Bobrowniki za rok 1838 1838-1838 17
1 2 3

Amount of archival material

35

0

0

0.37

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -