Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Bobrownikach

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich Bobrowniki powiat Ryki woj. Lubelskie 1826 - 1858
- brak danych - 1826 - 1858
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 35 j.a.
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich, prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1. 01. 1946 roku Akta urodzeń, małżeństw i zgonów - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/167/0/-/1 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1826 1826-1826 68
78/167/0/-/2 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1827 1827-1827 61
78/167/0/-/3 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1828 1828-1828 39
78/167/0/-/4 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1829 1829-1829 32
78/167/0/-/5 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1830 1830-1830 20
78/167/0/-/6 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1831 1831-1831 20
78/167/0/-/7 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1832 1832-1832 20
78/167/0/-/8 Akta urodzonych w okręgu Bobrowniki za rok 1833 1833-1833 14
78/167/0/-/9 Akta zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1833 1833-1833 10
78/167/0/-/10 Akta zmarłych okręgu Bobrowniki za rok 1833 1833-1833 8
78/167/0/-/11 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1834 1834-1834 21
78/167/0/-/12 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1835 1835-1835 25
78/167/0/-/13 Akta urodzonych, zmarłych i zaślubionych okręgu Bobrowniki za rok 1836 1836-1836 19
78/167/0/-/14 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Bobrowniki za rok 1837 1837-1837 20
78/167/0/-/15 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Bobrowniki za rok 1838 1838-1838 17
78/167/0/-/16 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Bobrowniki za rok 1839 1839-1839 19
78/167/0/-/17 Duplikat akt małżeństw, urodzonych i zmarłych okręgu Bobrowniki za rok 1840 1840-1840 27
78/167/0/-/18 Duplikat akt małżeństw, urodzonych i zmarłych okręgu Bobrowniki za rok 1841 1841-1841 33
78/167/0/-/19 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1842 1842-1842 47
78/167/0/-/20 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1843 1843-1843 40
78/167/0/-/21 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1844 1844-1844 42
78/167/0/-/22 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1845 1845-1845 42
78/167/0/-/23 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1846 1846-1846 47
78/167/0/-/24 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1847 1847-1847 49
78/167/0/-/25 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1848 1848-1848 51
78/167/0/-/26 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1849 1849-1849 46
78/167/0/-/27 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1850 1850-1850 47
78/167/0/-/28 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1851 1851-1851 45
78/167/0/-/29 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1852 1852-1852 44
78/167/0/-/30 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1853 1853-1853 43
78/167/0/-/31 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1854 1854-1854 50
78/167/0/-/32 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1855 1855-1855 56
78/167/0/-/33 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1856 1856-1856 35
78/167/0/-/34 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1857 1857-1857 43
78/167/0/-/35 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu Bobrowniki za rok 1858 1858-1858 45

Amount of archival material

35

0

0

0.37

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -