Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gliniance

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Gliniance powiat Otwock 1826 - 1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
16 No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes = 54 j.a.
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. Wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1. 01. 1946 roku Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826-1917,
Allegata z lat 1840, 1842-1845, 1847-1855, 1857-1859, 1865-1874, 1879-1886, 1888, 1890-1899, 1901-1909, 1912-1915, 1917
6 j.a. 0,16 mb wyłączono do zespołu nr 477 - Urząd Stanu Cywilnego w Gliniance

Amount of archival material

153

54

0

1.85

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -