Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Karczewie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
Akta stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich okręgu Karczew powiat Otwock 1826 - 1923
- brak danych - 1826 - 1923
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes = 53 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes = 49 j.a.
Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 roku wprowadzone zostały oddzielne akta stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W celu stwierdzenia stanu cywilnego poszczególnych osób zgodnie z przepisami tegoż kodeksu w każdej parafii wyznania chrześcijańskiego oraz u każdego burmistrza i wójta gminy w okręgach zamieszkałych przez osoby wyznań niechrześcijańskich. Prowadzone były księgi stanu cywilnego, zaświadczane przez odnośne władze. wszystkie osoby prowadzące księgi aktów stanu cywilnego podlegały kontroli i nadzorowi władz sądowych. Kodeks Cywilny, obowiązujący na terytorium Królestwa Polskiego łączył akty stanu cywilnego z metrykami kościelnymi, natomiast duchowny - przełożony danej parafii został zobowiązany do wykonania obowiązków świeckiego urzędnika stanu cywilnego. Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono z dniem 1. 01. 1946 roku duplikaty i unikaty akt małżeństw 1826-1886, 1891-1923, urodzonych 1826-1914, zmarłych 1826-1914 oraz allegata do akt małżeństw 1858-1863, 1972, 1891-1914 w trakcie ewidencjonowania odnaleziono 41 j.a. 0,62 mb
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta stanu cywilnego Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/42/0/1/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 47
78/42/0/1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 44
78/42/0/1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 42
78/42/0/1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 24
78/42/0/1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 20
78/42/0/1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 25
78/42/0/1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 23
78/42/0/1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 22
78/42/0/1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 24
78/42/0/1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 27
78/42/0/1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 37
78/42/0/1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 33
78/42/0/1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 40
78/42/0/1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 56
78/42/0/1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 61
78/42/0/1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 54
78/42/0/1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 58
78/42/0/1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 54
78/42/0/1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 47
78/42/0/1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 65
78/42/0/1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 60
78/42/0/1/22 Księga duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia wyznania żydowskiego okręgu miasta Karczewia za rok 1848 1848 121
78/42/0/1/23 Księga duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia wyznania żydowskiego okręgu miasta Karczewia na rok 1949 1849 112
78/42/0/1/24 Księga unikat. Akta urodzenia wyznania niechrześcijańskiego założona w roku 1850 dalej służyć mająca dla okręgu Karczew 1850-1864 452
78/42/0/1/25 Akta małżeństw 1842-1850 97
78/42/0/1/26 Księga unikat akt małżeństwa wyznania niechrześcijańskiego założona w roku 1851 do 1869 dla okręgu Karczew 1851-1869 235
78/42/0/1/27 Akta zgonów 1847-1852 279
78/42/0/1/28 Akta zmarłych od roku 1853 do 1872 1853-1872 280
78/42/0/1/29 Akta urodzenia 1826-1838 166
78/42/0/1/30 Księga Aktów Małżeństwa wyznania mojżeszowego gminy Karczew, powiatu siennickiego, województwa mazowieckiego na rok 1826 i następne lata do 1841 1826-1841 108
78/42/0/1/31 Akta zgonów 1826-1837 172
78/42/0/1/32 Akta urodzeń 1837-1839 148
78/42/0/1/33 Akta urodzeń 1839-1843 189
78/42/0/1/34 Akta zgonów 1839-1846 195
78/42/0/1/35 Akta urodzenia Karczewia 1844 do 1850 1844-1849 246
78/42/0/1/36 Księga duplikat akt urodzenia, zaślubienia i zejścia wyznania żydowskiego okręgu miasta Karczewia za rok 1851 1851 102
78/42/0/1/37 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu miasta Karczewa na rok 1858 1858 65
78/42/0/1/38 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu miasta Karczew na rok 1859 1859 59
78/42/0/1/39 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu miasta Karczewia za rok 1861 1861 49
78/42/0/1/40 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania niechrześcijańskiego okręgu miasta Karczewia na rok 1862, 1863 1862-1863 106
78/42/0/1/41 Akta urodzenia 1864-1872 358
78/42/0/1/42 Akta urodzenia 1872-1883 266
78/42/0/1/43 [Księga duplikat aktów urodzenia, zaślubin i śmierci karczewskiego żydowskiego okręgu na 1872 rok] Kniga duplikat /duplicat/ aktov o roždenîi, brakosočetanîi i smerti pri činovnikě graždanskago sostojanija karčevskago evrejskago okruga prigotovlenija na 1872 god 1872 86
78/42/0/1/44 [Duplikat aktów urodzenia Karczewskiego żydowskiego okręgu za 1881 rok] Duplikat aktov o rodivšichsja Korčevskago evrejskago okruga za 1881 god 1881 28
78/42/0/1/45 [Duplikat. Księga aktów urodzonych, zmarłych i zaślubionych karczewskiego bożniczego okręgu za 1883 rok] Duplikat. Kniga aktov o rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja karčevskago božničjago okruga za 1883 g 1883 41
78/42/0/1/46 [Duplikat. Księga aktów urodzonych, zmarłych i zaślubionych za 1884 rok] Duplikat. Kniga akov o rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja okruga za 1884 g 1884 59
78/42/0/1/54 Unikaty akt małżeństwa okręgu Karczew za lata 1870-1891 1870-1891 101
78/42/0/1/55 Unikaty aktów zgonu okręgu Karczew za lata 1883-1897 1883-1897 154
78/42/0/1/56 Unikaty aktów urodzeń okręgu Karczew za lata 1873-1897 1873-1897 0
78/42/0/1/57 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1886 1886 0
78/42/0/1/58 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1887 1887 0
78/42/0/1/59 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1890 1890 0
78/42/0/1/60 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1891 1891 0
78/42/0/1/61 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1892 1892 0
78/42/0/1/62 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1893 1893 0
78/42/0/1/63 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1894 1894 0
78/42/0/1/64 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1895 1895 0
78/42/0/1/65 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1896 1896 0
78/42/0/1/66 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1897 1897 0
78/42/0/1/67 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1903 1903 0
78/42/0/1/68 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1904 1904 0
78/42/0/1/69 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1905 1905 0
78/42/0/1/70 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1906 1906 0
78/42/0/1/71 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1907 1907 0
78/42/0/1/72 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1908 1908 0
78/42/0/1/73 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1909 1909 0
78/42/0/1/74 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1910 1910 0
78/42/0/1/75 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1911 1911 0
78/42/0/1/76 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1912 1912 0
78/42/0/1/77 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1913 1913 0
78/42/0/1/78 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu Karczew za rok 1914 1914 0
78/42/0/1/98 [Unikaty akt zgonów okręgu Karczew za lata 1898-1905] Kniga unikat΄ akmtov΄ o smerti Karčevskago Okruga za 1898 -1905 god 1898-1905 0
78/42/0/1/99 Akta małżeństw 1892-1907 0
78/42/0/1/100 Unikaty aktów urodzeń Karczewskiego Bożniczego Okręgu w Karczewie 1897 0
78/42/0/1/101 [Akta zgonów] Sterbefalle v. 1 Juli 1905 - 6 Dec. 1912 1905-1912 0
78/42/0/1/102 Unikat aktów ślubu w Karczewie od r. 1907 do 1923 r. 1907-1923 0

Amount of archival material

102

53

0

1.91

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -