Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Otwocku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1952 - 1955
- brak danych - 1952 - 1955
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - organizacje paramilitarne polski
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes = 15 j.a.
Powszechna Organizacja "Służba Polsce" została utworzona ustawą z dnia 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw kultury fizycznej i przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Do zadań jej należał udział w realizacji planów odbudowy i rozbudowy demokratycznej Polski Ludowej, zapewnienie młodzieży harmonijnego rozwoju zdrowia i tężyzny fizycznej oraz wysokiego poziomu społecznej i narodowej świadomości, przygotowanie młodzieży do powszechnego obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Powszechny obowiązek przysposobienia zawodowego obejmował naukę, wykonanie pracy okresowej i dorywczej. Skupiała młodzież w wieku od 16 do 21 roku życia oraz osoby które nie odbyły zasadniczej służby wojskowej do 30 roku życia. Metody szkolenia oparte były na wzorach wojskowych. Junacy i junaczki zorganizowani byli w brygady, hufce i drużyny. Przysługiwało im prawo do odbycia skróconej zasadniczej służby wojskowej, prawo pierwszeństwa do szkół wojskowych, kierowania do pracy przez urzędy zatrudnienia. Kadrę kierowniczą stanowili cywilni i wojskowi instruktorzy. Polityczne kierownictwo nad organizacja sprawował Związek Walki Młodych. Ustawa z dnia 25.02.1948 przewidywała kary za uchylanie się od odbywania powszechnego obowiązku , nie stawienia się na komisje kwalifikacyjno - rejestracyjną, bądź porzucenia pracy wchodzącej w zakres przysposobienia. W roku 1953 wprowadzono zaciąg ochotniczy do brygad. Ustawą z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych straciła moc Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Otwocku utworzona została w 1952 roku po zlikwidowaniu powiatu warszawskiego i utworzeniu powiatu miejsko-uzdrowiskowego Otwock. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. M. Malesa, E. Jęda, Otwock 2006] Zarządzenia i wytyczne władz zwierzchnich, plany pracy, skierowania do pracy, dezerterzy, narady kadry, sprawozdania z prac w terenie, prace społeczne, zawody sportowe i artystyczne., zawody strzeleckie, świetlice gromadzkie. - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
78/5/0/1/1 Zarządzenia i wytyczne Komendy Wojewódzkiej PO "Służba Polsce" i Komendy Powiatowej PO "Służba Polsce" Warszawa Prawobrzeżna [propagowanie sportu, współzawodnictwo] 1952 0
78/5/0/1/2 Zarządzenia i rozkazy Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej PO "Służba Polsce" [plany pracy, sprawy ogólno-administracyjne, sprawy kadrowe, programy szkolenia kadry, walka ze stonką ziemniaczaną] 1953 0
78/5/0/1/3 Zarządzenia, wytyczne, rozkazy Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej PO "Służba Polsce" [zaciąg pionierski węglowy, Szkoły Przysposobienia Zawodowego, rozkazy kierujące brygady do pracy, plany transportów, dezerterzy, plany pracy] 1953 0
78/5/0/1/4 Zarządzenia i rozkazy Komendy Wojewódzkiej PO "Służba Polsce" [programy szkoleń kadry, rozkazy kierujące do pracy, plany pracy, plany odpraw, posiedzeń, narad kadry, sprawy kadrowe, zawody strzeleckie] 1955 0
78/5/0/1/5 Plany pracy Komendy Powiatowej PO "Służba Polsce" Otwock [miesięczne plany pracy] 1955 0
78/5/0/1/6 Sprawozdania z prac w terenie [gminy: Celestynów, Halinów, Ostrówiec, Wesoła, Wiązowna; udział młodzieży w akcji wyborczej do rad narodowych ] 1955 0
78/5/0/1/7 Zeszyt uwag pokontrolnych Komendy Powiatowej PO "Służba Polsce" Otwock 1955 0
78/5/0/1/8 Szkolenia [informacje o pracach młodzieży, materiały propagandowe, programy szkolenia kadry, programy odpraw, narad kadry] 1955 0
78/5/0/1/9 Rozkazy dzienne Komendy Powiatowej PO "Służba Polsce" Warszawa Prawobrzeżna i Komendy Powiatowej PO "Służba Polsce" Otwock [podróże służbowe, propagowanie sportu, sprawy kadrowe, sprawy ogólno - administacyjne] 1952 0
78/5/0/1/10 Rozkazy dzienne Komendy Wojewódzkiej PO "Służba Polsce" [sprawy kadrowe, sprawy ogólno - administracyjne] 1955 0
78/5/0/1/11 Prace społeczne [zestawienia, plany prac społecznych, zobowiązania hufców, walka ze stonką ziemniaczaną] 1955 0
78/5/0/1/12 Różne [sprawy ogólno-administracyjne, plany pracy, zadania polityczno-szkoleniowe, zawody sportowe i artystyczne, rozkaz kierujący brygady do pracy] 1954 0
78/5/0/1/13 Różne [sprawy kadrowe, plany pracy polityczno-propagandowej, zobowiązania młodzieży, inspekcje, wytyczne inwentaryzowania mienia] 1954 0
78/5/0/1/14 Biuletyny i instrukcje Komendy Głównej PO "Służba Polsce" [materiały propagandowe, świetlica gromadzka, zawody strzeleckie] 1955 0
78/5/0/1/15 Biuletyny Komendy Wojewódzkiej PO "Służba Polsce" Warszawa [materiały propagandowe, zawody strzeleckie] 1955 0

Amount of archival material

15

15

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.