Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zasadnicza Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Karczewie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1950 - 1953
- brak danych - 1950 - 1953
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
16 No - brak danych -
- brak danych - Księga protokółów rady pedagogicznej, statut, organizacja roku szkolnego, kontrole, sprawozdania, protokóły egzaminacyjne, wykazy nauczycieli, katalogi klasyfikacyjne, świadectwa szkolne - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
78/558/0/-/1 Księga protokółów rad pedagogicznych 1952-1953 0
78/558/0/-/2 Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej [statut Zasadniczej Szkoły Metalowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Karczewie, instrukcja w sprawie wprowadzenia w życie statutu] 1952 0
78/558/0/-/3 Organizacja roku szkolnego [plan godzin nauki, arkusz zbiorczy zatrudnienia i plac w szkolnictwie zawodowym, projekt organizacji roku szkolnego] 1951-1953 0
78/558/0/-/4 Sprawozdanie z wizytacji szkół przez Dyrekcje Okręgową Szkolnictwa Zawodowego [protokóły z lustracji, kontroli planowej i kontroli gospodarki] 1950-1953 0
78/558/0/-/5 Formularze sprawozdawczo - statystyczne dla szkół i rocznych kursów zawodowych Głównego Urzędu Statystycznego [sprawozdania z wykonania planu za III kwartał] 1951-1952 0
78/558/0/-/6 Protokóły egzaminów kwalifikacyjnych [specjalność ślusarz maszynowy kl. III] 1952-1953 0
78/558/0/-/7 Karty egzaminu praktycznego [w zakresie specjalności ślusarz maszynowy] 1953 0
78/558/0/-/8 Wykaz nauczycieli i nauczycielskiego personelu pomocniczego szkół zawodowych oraz wykaz uczniów według klas, płci i roku urodzenia 1952 0
78/558/0/-/9 Katalog klasyfikacyjny kl. I okresowy, półroczny i roczny [wydział metalowy, wychowawca Zygmunt Karczemny] 1951-1952 0
78/558/0/-/10 Katalog klasyfikacyjny kl. II okresowy, półroczny i roczny [wychowawca K. Gołaszewska] 1951-1952 0
78/558/0/-/11 Katalog klasyfikacyjny kl. I okresowy, półroczny i roczny [wychowawca K. Gołaszewska] 1952-1953 0
78/558/0/-/12 Katalog klasyfikacyjny kl. II okresowy, półroczny i roczny [wydział metalowy, wychowawca Zygmunt Karczemny] 1952-1953 0
78/558/0/-/13 Katalog klasyfikacyjny kl. III okresowy, półroczny i roczny [wydział ogólnozawodowy, wychowawca B. Szmit] 1952-1953 0
78/558/0/-/14 Świadectwa szkolne [składane przy zapisie, świadectwa ukończenia szkoły ogólnokształcącej stopnia ponadpodstawowego C-W] 1951 0
78/558/0/-/15 Świadectwa szkolne [promocyjne] 1952 0

Amount of archival material

15

0

0

0.10

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.