Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Garwolinie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1948 - 1955
- brak danych - 1948 - 1955
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - organizacje paramilitarne polski
inwentarz książkowy Yes = 20 j.a.
Powszechna Organizacja "Służba Polsce" została utworzona ustawą z dnia 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw kultury fizycznej i przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Do zadań jej należał udział w realizacji planów odbudowy i rozbudowy demokratycznej Polski Ludowej, zapewnienie młodzieży harmonijnego rozwoju zdrowia i tężyzny fizycznej oraz wysokiego poziomu społecznej i narodowej świadomości, przygotowanie młodzieży do powszechnego obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Powszechny obowiązek przysposobienia zawodowego obejmował naukę, wykonanie pracy okresowej i dorywczej. Skupiała młodzież w wieku od 16 do 21 roku życia oraz osoby które nie odbyły zasadniczej służby wojskowej do 30 roku życia. Metody szkolenia oparte były na wzorach wojskowych. Junacy i junaczki zorganizowani byli w brygady, hufce i drużyny. Przysługiwało im prawo do odbycia skróconej zasadniczej służby wojskowej, prawo pierwszeństwa do szkół wojskowych, kierowania do pracy przez urzędy zatrudnienia. Kadrę kierowniczą stanowili cywilni i wojskowi instruktorzy. Polityczne kierownictwo nad organizacja sprawował Związek Walki Młodych. Ustawa z dnia 25.02.1948 przewidywała kary za uchylanie się od odbywania powszechnego obowiązku , nie stawienia się na komisje kwalifikacyjno - rejestracyjną, bądź porzucenia pracy wchodzącej w zakres przysposobienia. W roku 1953 wprowadzono zaciąg ochotniczy do brygad. Ustawą z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych straciła moc Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. [Na podstawie wstepu do inwentarza, oprac. M. Malesa, E. Jęda, Otwock 2006] Rozkazy, protokóły szkód, wykazy broni, zarządzenia i wytyczne Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego, sprawy finansowe, plany pracy, sprawozdania, księga ewidencyjna hufca gminy Podłęż, materiały szkoleniowe. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/6/0/-/11 Teczka Nr 6/54 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Rozkazy od 1954 do 1955 [1948-1952] 1953-1955 0
78/6/0/-/6 Teczka Nr 3/53 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Instrukcje i informacje za okres 1953 do 1954 [1950] 1953-1954 0
78/6/0/-/16 Teczka Nr 10/52 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Asygnaty, protokołów szkód za rok 1952 [asyganty na wydanie sprzętu oraz protokoły szkód sprzętu] 1952 0
78/6/0/-/13 Teczka Nr 8/52 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Arkusze spisowe i zestawienia za rok 1952 [sprzętu i materiałów] 1952 0
78/6/0/-/8 Korespondencja [plany różnych prac, rozdzielniki, plany narad] 1952-1953 0
78/6/0/-/1 [Zarządzenia, wytyczne, rozkazy Komendy Powiatowej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Garwolinie] 1952-1953 0
78/6/0/-/17 Teczka Nr 4/54 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Asyganty, protokóły szkód, wykaz broni [protokoły zdawczo-odbiorcze sprzętu, asygnaty na wydanie sprzętu, protokoły szkód sprzętu] 1952-1954 0
78/6/0/-/19 Teczka Nr 12/55 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Sprawy dochodzeniowe za okres 1952, 1953, 1954 [dot. przywłaszczeń sprzętu i sortów mundurowych przez junaków i junaczki oraz dezercji] 1952-1955 0
78/6/0/-/20 Teczka Nr 1/52 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Sprawy finansowe za okres 1952 do 1955 1952-1955 0
78/6/0/-/18 Teczka nr 5/54 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Asygnaty [na wydanie materiałów biurowych] 1953-1954 0
78/6/0/-/3 Teczka Nr 2/53 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego [1953] 1954 [1955] 0
78/6/0/-/4 Teczka Nr 7/54 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Zarządzenia dotyczące pracy za rok 1954 1954 0
78/6/0/-/2 Teczka Nr 11/55 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Wytyczne [Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej] 1954 0
78/6/0/-/12 Teczka Nr 4/55 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Rozkazy dzienne Rok 1955 1954-1955 0
78/6/0/-/14 Teczka Nr 1/55 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" Garwolin Protokoły rozliczeniowe Rok 1954/55 [protokoły zużycia, zapotrzebowania, sprawozdania dotyczące materiałów biurowych, godziny nadliczbowe] 1954-1955 0
1 2

Amount of archival material

20

20

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.