Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Garwolinie

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1948 - 1955
- brak danych - 1948 - 1955
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - organizacje paramilitarne polski
inwentarz książkowy Yes = 20 j.a.
Powszechna Organizacja "Służba Polsce" została utworzona ustawą z dnia 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw kultury fizycznej i przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Do zadań jej należał udział w realizacji planów odbudowy i rozbudowy demokratycznej Polski Ludowej, zapewnienie młodzieży harmonijnego rozwoju zdrowia i tężyzny fizycznej oraz wysokiego poziomu społecznej i narodowej świadomości, przygotowanie młodzieży do powszechnego obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Powszechny obowiązek przysposobienia zawodowego obejmował naukę, wykonanie pracy okresowej i dorywczej. Skupiała młodzież w wieku od 16 do 21 roku życia oraz osoby które nie odbyły zasadniczej służby wojskowej do 30 roku życia. Metody szkolenia oparte były na wzorach wojskowych. Junacy i junaczki zorganizowani byli w brygady, hufce i drużyny. Przysługiwało im prawo do odbycia skróconej zasadniczej służby wojskowej, prawo pierwszeństwa do szkół wojskowych, kierowania do pracy przez urzędy zatrudnienia. Kadrę kierowniczą stanowili cywilni i wojskowi instruktorzy. Polityczne kierownictwo nad organizacja sprawował Związek Walki Młodych. Ustawa z dnia 25.02.1948 przewidywała kary za uchylanie się od odbywania powszechnego obowiązku , nie stawienia się na komisje kwalifikacyjno - rejestracyjną, bądź porzucenia pracy wchodzącej w zakres przysposobienia. W roku 1953 wprowadzono zaciąg ochotniczy do brygad. Ustawą z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych straciła moc Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. [Na podstawie wstepu do inwentarza, oprac. M. Malesa, E. Jęda, Otwock 2006] Rozkazy, protokóły szkód, wykazy broni, zarządzenia i wytyczne Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego, sprawy finansowe, plany pracy, sprawozdania, księga ewidencyjna hufca gminy Podłęż, materiały szkoleniowe. - brak danych -

Amount of archival material

20

20

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.