Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Letnisko-Falenica powiat warszawski

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1927 - 1952
- brak danych - 1927 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes = 487 j.a.
spis roboczy Yes = 156 j.a.
Gminę utworzono w 1924 roku, zgodnie z dekretem z 1918 roku w myśl którego utworzone zostały rady gminne wykonawcze, przy zachowaniu zebrań wiejskich jako organu uchwalającego. Od 1933 roku rady gminne ustanowione zostały jako organy stanowiące i kontrolujące, natomiast zarządy gminne ustanowione zostały jako organ zarządzający i wykonawczy. W okresie okupacji niemieckiej władze w gminie sprawował wójt, w latach 1944-1950 stan prawny i organizacja władz administracyjnych zachowały zasadnicze elementy stanu przedwojennego. W 1950 roku zniesione zostały zarządy gmin i stanowisko wójta, władze w gminie przejęły gminne rady narodowe.15 maja 1951 roku przeniesiono siedzibę gminy do Józefowa, z dniem 1 lipca 1952 roku utworzono powiat miejsko-uzdrowiskowy otwocki, od tego czasu gmina przestała istnieć. protokóły z posiedzeń, regulaminy, książki meldunkowe, ref. Nieruchomości Opuszczonych, budżety, pozwolenia na budowę-projekty techniczne budynków, inwentaryzacja lasów wsi Rycice z 1940 r., listy płacy 1942-1950 W roku 2015 decyzją Komisji Metodycznej z dnia 9 czerwca 2014 r. przesunięto 9 j.a. 0,25 mb dokumentacji niearchiwalnej (kat. B) do materiałów archiwalnych.

Amount of archival material

643

487

0

3.45

2.73

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.