Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dozór Szkolny miasta i uzdrowiska Otwocka

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku
- brak danych - 1918 - 1932
- brak danych - 1918 - 1932
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes = 34 j.a.
Zgodnie z ustawą z dnia 1.X.1917 r. każda gmina tworzyła terytorialną jednostkę szkolną z osobnym samorządem szkolnym zwanym dozorem szkolnym. W skład dozorów wchodzili członkowie wybierani: przedstawiciel magistratu, dwóch przedstawicieli wybranych przez radę miejską, nauczyciel, mianowani byli przedstawiciele duchowieństwa i mieszkaniec Otwocka wybrany przez Radę Szkolną Okręgową, z urzędu w skład dozoru wchodził lekarz. Posiedzenia odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. Do obowiązków rady należały: praca nad rozwojem szkolnictwa elementarnego w gminie, nadzór nad szkolnictwem elementarnym, zakładami wychowawczymi gminy i działalnością Opiek Szkolnych, układanie i wykonywanie budżetów szkolnych. Władze zwierzchnią nad nimi sprawowała Rada Szkolna Okręgowa. Od 1923 roku dozór szkolny układał projekty wydatków budżetowych, rozporządzał sumami wpłaconymi przez gminy i obszary dworskie, zgodnie z budżetem szkoły, prowadził kasę oraz rachunkowość, miał obowiązek sprawdzenia przyczyn nieobecności dzieci w szkole i nakładał kary na za niewykonywanie obowiązku szkolnego. Pieniądze uzyskane z grzywien były przekazane na opiekę nad niezamożnymi dziećmi. Kara grzywny mogła być zamieniona na areszt. Wypowiadał się na temat sieci szkolnej. Dozór szkolny miasta i uzdrowiska Otwocka wchodził administracyjnie przez cały okres swojej działalności do Okregu Szkolnego Warszawskiego. Zebranie organizacyyjne odbyło się dnia 7 lipca 1918 roku. Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zespoleniu samorządu szkolnego z samorządem terytorialnym zniosła dotychczasowe organy samorządu szkolnego, obowiązki ich przejęły komitety szkolne i właściwe organa samorządu terytorialnego. Weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1939 roku i od tej daty przestały istnieć dozory szkolne. Korespondencja w Inspektorem szkolnym i Zarządem Miejskim, protokóły z posiedzeń, budżety, sprawozdania z wycieczek, plakaty ogłaszające zapisy do szkoły, regulaminy kursów dla dorosłych, stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń szkolnych, sprawozdanie z wizytacji szkół żydowskich, wykazy dzieci które opuściły szkole, sprawy karne, księgi kontroli kadencji Opiek Szkolnych, obowiązek szkolny, sprawy finansowe. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
78/9/0/-/1 Korenspodencja [z Inspektorem Szkolnym z władzami miejskimi, ze szkołami, odpisy protokółów z posiedzeń Dozoru i odpisu budżetu] [1918-1921] 0
78/9/0/-/2 Dokumenty Dozoru Szkolnego w Otwocku [korespondencja z władzami zwierzchnimi, członkami Dozoru, szkołami, władzami miejskimi] [1922-1922] 0
78/9/0/-/3 Dokumenty Dozoru Szkolnego miasta Otwocka z roku 1923. Rok szkolny 1922 - 1923 oraz 1923 - 1924 [korespondencja] [1922-1923] 0
78/9/0/-/4 Dokumenty Dozoru Szkolnego miasta Otwocka rok 1923 od 01.XI.1923 [korenspondencja] [1923-1924] 0
78/9/0/-/5 Dokumenty Dozoru Szkolnego miasta i uzdrowiska Otwocka rok 1924 od września do grudnia [korespondencja] 1924-1924 0
78/9/0/-/6 Akta Dozoru Szkolnego w Otwocku za 1925 rok [korespondencja] 1925-1925 0
78/9/0/-/7 Akta Dozoru Szkolnego w Otwocku [korespondencja, odpisy budżetu] 1926-1926 0
78/9/0/-/8 Akta Dozoru Szkolnego w Otwocku. Sprawy Ogólne. [Korespondencja] 1927-1927 0
78/9/0/-/9 Akta Dozoru Szkolnego w Otwocku. Sprawy Ogólne [korespondencja - protokóły posiedzeń Dozoru, budżet] 1928-1928 0
78/9/0/-/10 Dozór Szkolny w Otwocku. Sprawy personalne i ogólne [korespondencja - stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń szkolnych] 1929-1929 0
78/9/0/-/11 Akta Dozoru Szkolnego w Otwocku, sprawy różne - [korespondencja - Budżet Dozoru 1929/1930, Sprawozdanie z wizytacji szkół żydowskich, protokół z posiedzenia Dozoru Szkolnego z dnia 13.06.1930 roku] 1930 0
78/9/0/-/12 Akta Dozoru Szkolnego w Otwocku. Sprawy Ogólne. [Korespondencja] 1931 0
78/9/0/-/13 Akta Dozoru Szkolnego miasta i uzdrowiska Otwocka, korespondencja - [budżet 1932/1933] 1932 0
78/9/0/-/14 Dziennik korespondencyjny Dozoru Szkolnego w Otwocku [1924-1931] 0
78/9/0/-/15 Szkoła im. Reymonta Księga kontroli Kadencji Opiek Szkolnych miasta i uzdrowiska Otwocka 1929-1929 0
1 2 3

Amount of archival material

34

34

0

0.46

0.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.