Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Nasielsku

Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes 95 j.a. sygn. 1-95
spis roboczy Yes 4 j.a. sygn. 96-99
W styczniu 1945 r. po wyparciu wojsk hitlerowskich, Nasielsk zajęty został przez oddziały Armii Czerwonej. W mieście ukształtowały się zręby władzy ludowej. Pierwszym burmistrzem wyzwolonego Nasielska został Aleksy Retkin, a sekretarzem Zarządu Miejskiego - Bolesław Brzeziński. W 1946 r. w Nasielsku zanotowano już 4028 mieszkańców. W mieście było 180 budynków murowanych i 260 drewnianych. Największym zadaniem władz miejskich stała się odbudowa miasta ze zniszczeń wojennych. Udało się uruchomić działalność Samorządowego Gimnazjum Koedukacyjnego, 7-klasowej Szkoły Podstawowej, przedszkola, Powszechnej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Rolnik", Spółdzielni Gminnej Samopomoc Chłopska. Odbudowano budynek OSP, Domu Ludowy, Ośrodek Zdrowia. Ponad połowa mieszkańców utrzymywała się z rzemiosła /np. około 60 warsztatów szewskich/, około 25% z handlu, 85 sklepów kolonialnych. MRN i Prezydium: protokoły sesji MRN, posiedzeń Prezydium i Komisji Współdziałania (sprawy podatku gruntowego), sprawy organizacyjne i osobowe (sygn. 1–6).
Zarząd Miejski. Referat Organizacyjny: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły pokontrolne i zalecenia, sprawy osobowe pracowników, obchody świąt i uroczystości, sprawy odbudowy, sprawy przedsiębiorstw gminnych, przesiedlenia, działalność spółdzielni i stowarzyszeń (sygn. 7–26).
Referat Finansowo-Budżetowy: budżety miasta i przedsiębiorstw miejskich oraz sprawozdania z realizacji, książka kasowa, sprawy wymiaru i poboru podatków (sygn. 27–65).
Referat Administracyjny: sprawy odbudowy, ewidencja i kontrola ruchu ludności, działalność komisji cennikowej, sprawy mieszkaniowe (w tym rejestr budynków mieszkalnych i użytkowych), wynajem i czynsze, sprawy rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, akcji sanitarnej, organizacja wyborów do sejmu (1947), sprawy karno-administracyjne, korespondencja w sprawie utworzenia ewidencji zamordowanych przez Niemców (sygn. 66–83).
Dział Gospodarki Gminnej: sprawy budowlane, szkolnictwa (w tym nominacje nauczycieli), przemysłu i handlu, rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, drogownictwo (sygn. 84–95).
Spis roboczy: posiedzenia Prezydium i Zarządu, zaświadczenia wydane przez Zarząd w różnych sprawach (1949) (sygn. 96–99).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
79/37/0/1/7 Protokóły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Nasielsku 1947-1948 0
79/37/0/1/8 Protokóły pokontrolne i zalecenia 1947 0
79/37/0/1/9 Sprawy organizacyjne (przepisy biurowe, system urzędowania, okólniki), instrukcje kancelaryjne dla urzędów gmin wiejskich 1945 0
79/37/0/1/10 Sprawy organizacyjne gminy, miasteczek, poszczególnych gromad, zmiany miejscowości, zmiany granic gromad i gmin, organizacja urzędu gminnego, statut organizacyjny, urzędu gminnego przepisy biurowe 1945-1946 0
79/37/0/1/11 Sprawy organizacyjne (gminy, poszczególnych gromad, organizacja urzędu gminnego) 1945-1947 0
79/37/0/1/12 Sprawy personalne (wykaz radnych) 1946 0
79/37/0/1/13 Pisma dotyczące obchodów Świąt okolicznościowych. Powołanie Komitetów Organizacyjnych. Miesięczne sprawozdania sytuacyjne 1947-1948 0
79/37/0/1/14 Sprawy personalne. Spis pracowników Zarządu Miejskiego w Nasielsku 1947-1948 0
79/37/0/1/15 Odpisy dokumentów notarialnych, korespondencja w sprawach gospodarczych 1947-1948 0
79/37/0/1/16 Korespondencja w sprawach osobowych członków Zarządu i pracowników Zarządu 1948 0
79/37/0/1/17 Korespondencja w sprawie odbudowy zniszczonych obiektów 1945-1947 0
79/37/0/1/18 Przedsiębiorstwa gminne. Ankieta Zarządu Samorządowego 1947 0
79/37/0/1/19 Pisma okólne w sprawach ogólno-administracyjnych 1945-1946 0
79/37/0/1/20 Pisma okólne dotyczące m.in. godzin urzędowania wykaz ośrodków jądrowych powiatu pułtuskiego 1948 0
79/37/0/1/21 Sprawy różne. (Wykaz rodzin przesiedlających się na tereny zachodnie z miasta Nasielska) 1946-1947 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

99

95

0

1.25

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.